vedik astroloji

Vedik Astroloji ve Vedik Burçlar

Vedik astroloji, yaşamı tüm incelikleriyle anlamaya ve yaşam yolculuğuna anlam kazandırmaya yardımcı olan kadim bir öğreti. Vedik astroloji; kim olduğumuz, nasıl bir yaşam geçirdiğimiz ve geçireceğimiz, eylemlerimizin hayat yolculuğumuzu nasıl etkileyeceği sorularına yönelik cevaplar sunar. Yaşam gücü yüksek ve kolektife uyumlu bir şekilde yaşama yollarını öğrenmemize katkı sağlar.

Vedik Astroloji Nedir?

Hindistan kökenli bir astroloji türü olan Vedik astroloji; Sanskritçe “ışık bilimi” anlamını taşıyan Jyotish kelimesiyle de anılır. Vedik astrolojinin ortaya çıkışı, binlerce yıllık geçmişe sahip Veda metinlerinden Rigveda’ya dayanır. Doğu kültüründe önemli bir yere sahip, Hint astrolojisi olarak da bilinen Vedik astroloji; başlangıçta daha çok, kurban ve ritüel zamanlarını belirlemek için kullanılırken sonrasında bireylerin yaşam yolculuğuna ışık tutan bir rehber hâline gelmiş.

Vedik astrolojide hesaplama yapılırken Batı astrolojisinden farklı bir yol izlenir. Batı astrolojisi, tropikal zodyak olarak bilinen mevsimsel sistemden faydalanırken Vedik astroloji hesaplamaları; takımyıldızlarının sabit ve gözlemlenebilir konumlarını referans alır. Dünya, kendi etrafında dönme hareketinin içinde bir yalpalama yaşar ve bu yalpalama her 72 yılda bir yörünge düzleminin 1 dereceye yakın kaymasına neden olur. Vedik astrolojide hesaplama yapılırken bu yalpalama hareketi de göz önünde bulundurulur. Vedik astrolojisine göre, burçların ve evlerin yorumlanışı da her zaman yörünge düzleminin güncel hâlini içerir.

Klasik astroloji hakkında daha detaylı bilgi edinmek için “Astroloji Nedir?” içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Vedik Astrolojisinde Evler

Vedik astrolojiye göre 360 derecelik bir zodyak çarkı bulunur ve bu çark, 12 eşit parçaya bölünür. Her parça, yaşamlarımızın farklı zaman ve mekânlarına işaret eder. Ayrıca kendi içlerinde de kişisel (ilk altı ev) ve kişilerarası (son altı ev) evler olmak üzere ikiye ayrılır. Vedik astrolojide evler, Bhava olarak anılır. Doğum zamanına bağlı olarak evlere denk gelen gezegenler ve bu gezegenlerin etkileri değişir.

Batı astrolojisinden farklı olarak Vedik astrolojide evler hesaplanırken doğum anında doğu ufkunda yükselen noktanın derecesi referans alınır ve o noktanın yer aldığı burç birinci ev olarak belirlenir. Diğer evlerse zodyak düzenini takip ederek sıralanır. Her bir burç, tek bir evde yer alır.

Ev 1

Doğum esnasında doğu ufkunda yükselen burcun derecesi olan birinci ev; var oluşu, sağlığı, yaşam gücünü, karakteri, dış görünüşü ve arzuları yansıtır. Dünyayı ve yaşamı algılayış biçimimize şekil vermesi bakımından önemi büyüktür. Fizik bedenimizde ten rengini, baş ve beyin bölgesini ve hipofiz bezini etkiler.

Ev 2

Mülk evi olarak da adlandırılan ikinci ev; maddi ve manevi olarak sahip olduklarımızı yansıtır. Maddi kazanca dair kapasiteyi, ailesel ilişkileri, evliliği, yaşam boyu finansal olarak neler yaşanabileceğini ve maddi başarıları temsil eder. Fizik bedenimizde yüz bölgesindeki tüm bölümleri ve ayrıca tırnakları etkiler. Yüz bölgesiyle ilişkili olmasından hareketle sözel olarak kendimizi nasıl ifade ettiğimizi de belirler.

Ev 3

Üçüncü ev; iletişim becerilerini, kardeşlik ilişkilerini, zihinsel yetenekleri, yaratıcılığı ve cesareti yansıtır. Fizik bedenimizde üst gövdeyi, kolları ve elleri, kulakları, solunum ve sinir sistemini etkiler.

Ev 4

Doğduğumuz yer ve köklerimizle ilişkili olan dördüncü ev; anneyle olan ilişkiler, mal varlığı, iç huzur ve akılla bağlantılı. Dördüncü ev, yaşam boyu nasıl kökleneceğimiz ve köklerimizin ne kadar güçlü olacağıyla ilgilenir. Fizik bedenimizde göğüs kafesini, kalbi ve göğsü etkiler.

Ev 5

Beşinci ev, kendimizi var edeceğimiz ifade biçimimizin ve yaratıcı alanların temsilidir. Yaratım alanı bir sanat dalı olabilirken aile kurma ve dünyaya çocuk getirmeyle de ilişkili olabilir. Fizik bedenimizde mide, pankreas ve omurgayı etkiler.

Ev 6

Güçlük ve zorluklarla ilişkili olan altıncı ev; korkuların, zayıflıkların, hastalıkların ve zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğini yansıtır. Fizik bedenimizde sindirim sistemini etkilerken ayrıca bağışıklık sisteminin gücünü ve hangi hastalıkların yaşanabileceğini temsil eder.

Ev 7

Ortaklıklarımızın temsili olan yedinci ev; evliliği, bağlanma ihtiyacını, uzun süreli partner ilişkilerini, iş yaşamındaki ilişkileri, cinsel arzuları ve gelişmeyi yansıtır. Fizik bedenimizde cinsel organı, kalın bağırsağı, bel bölgesini, mesaneyi ve böbrekleri etkiler.

Ev 8

Dönüşümün evi olan sekizinci ev; ölümü, ani gelişebilecek olayları ve kazancı, zenginliği, kötü karmayı ve gizemli tarafımızı temsil eder. Sekizinci ev, sezgisel olarak güçlü olmayla da ilişkili olup spritiüel alanlarda önemli rollere kapı açabilir. Fizik bedenimizde cinsel bölgeleri ve boşaltım organlarını etkiler.

Ev 9

Dokuzuncu ev; ruhsal gelişimimizi, babayla olan ilişkileri, hayat amacını ve iyi karmayı temsil eder. Şans evi olarak da bilinen dokuzuncu ev, fizik bedenimizde kalçaları ve uylukları etkiler.

Ev 10

Meslek evi de diyebileceğimiz onuncu ev; hayatımızın mesleğini, seçeceğimiz meslekte başarılı olup olmayacağımızı ve güçle olan ilişkimizi temsil eder. Fizik bedenimizde dizlerimizi, eklem ve kemiklerimizi etkiler.

Ev 11

On birinci ev; gelir durumumuzu, arkadaş ve kardeş ilişkilerimizi ve hayallerimizi temsil eder. Fizik bedenimizde baldırlarımızı ve ayak bileklerimizi etkiler.

Ev 12

Yaşam döngüsünün tamamlanmasını ve sonu temsil eden on ikinci ev; özgürleşme sürecinde bırakmamız gerekenlerle ilişkili. Dünyevi olanla ilişkileri gözden geçirip bağımlılıklardan vazgeçebilmeyi ve doğumun gerçekleştiği andaki saflığa erişmeyi temsil eder. Fizik bedenimizde lenf sistemi ve ayakları etkiler.

Vedik Burçlar ve Özellikleri

Vedik astrolojiye göre burçlar, Sankritçe adıyla Rasi’ler, Batı astrolojisindeki burçlarla aynı isimlerde olup özellik bakımından da benzerlik taşır. Farklılığı oluşturan temel nokta, burçların tarih aralıklarıdır. Vedik astrolojiye göre burç hesaplamaları, gezegen konumları ve yükselenden 24 derece çıkartılarak yapılır. 12 burç, Hinduizm inancının en önemli üç tanrısından biri olan Lord Vishnu’nun bedeninin tezahürünü oluşturur.

Vedik Burç Koç  (13 Nisan-14 Mayıs)

Zodyakta ilk burç olan koç burcunun yönetici gezegeni Mars olup cesaret, enerji ve tutkuyla ilişkisi bulunur. Lord Vishnu’nun başını temsil eder.

Vedik Burç Boğa (15 Mayıs-14 Haziran)

Yönetici gezegeni Venüs olan boğa burcu, Lord Vishnu’nun yüzünü temsil eder. Pratik, sadık ve güvenilir olma özelliklerini taşır.

Vedik Burç İkizler (15 Haziran-14 Temmuz)

Merkür’ün yönetici gezegeni olduğu ikizler burcu, ikili bir doğaya sahip ve tahmin edilemez bir burç olarak tarif edilir. Lord Vishnu’nun kollarını temsil eder.

Vedik Burç Yengeç (15 Temmuz-14 Ağustos)

Yönetici gezegeni Ay olan ve Lord Vishnu’nun kalbini temsil eden yengeç burcu, duygusal açıdan hassas olarak tanımlanır.

Vedik Burç Aslan (15 Ağustos-15 Eylül)

Zodyakta en asil burç olarak görülen ve yönetici gezegeni Güneş olan aslan, bağımsız ve en cesur bireyler olma özelliklerini taşır. Lord Vishnu’nun midesini temsil eder.

Vedik Burç Başak (16 Eylül-15 Ekim)

Yönetici gezegeni Merkür olan başak burcu, Lord Vishnu’nun kalçasını temsil eder. Hem yaşamın maddi kısmıyla hem ruhsal yolculuğuyla ilgili bir burç olarak görülür.

Vedik Burç Terazi (16 Ekim-14 Kasım)

Zodyakta tam ortada yer alan ve yönetici gezegeni Venüs olan terazi burcu, yüksek bilinçle ve ruhsal yolculukla ilişkili olarak tanımlanır. Lord Vishnu’nun göbeğinin altını temsil eder.

Vedik Burç Akrep (15 Kasım-14 Aralık)

Kundali’nin içimize yerleştiği burç olarak görülen ve Lord Vishnu’nun cinsel organının temsili olan akrep burcunun yönetici gezegeni Mars olarak kabul edilir.

Vedik Burç Yay (15 Aralık-13 Ocak)

Yönetici gezegeni Jüpiter olan yay burcu, burçlar arasında savaşçı burç olarak tanımlanır. Lord Vishnu’nun baldırlarını temsil eder.

Vedik Burç Oğlak (14 Ocak-11 Şubat)

Lord Vishnu’nun dizlerinin temsili olan Oğlak burcu, kolektif olanla bireysel olan arasında bağ kurmayla ilişkili olarak görülür. Yönetici gezegeni Satürn olup yaşamın amaçlarının farkına varıldığı ve uyumun yakalandığı evre olarak tanımlanır.

Vedik Burç Kova (12 Şubat-12 Mart)

Yönetici gezegeni Satürn olan kova burcu, insan egosuyla bağlantılandırılır. Lord Vishnu’nun ayak bileklerini temsil eder. 

Vedik Burç Balık (13 Mart-12 Nisan)

Yönetici gezegeni Jüpiter olan ve Lord Vishnu’nun ayaklarını temsil eden balık burcu, en değişken yapıya sahip burç olarak görülür. Evrensel gerçeklikle ilişkisi bulunur.

Burçların elementlerle olan ilişkisini incelemek için “Burçların Elementi” içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Vedik Astrolojide Yükselen Burçların Önemi

Vedik astrolojiye göre yükselen burcumuzu doğru okumak, haritamızı doğru bir şekilde okuyabilmemize katkı sağlar. Vedik astrolojiye göre yükselen burçlar; yaşamımızın en saf ve yüksek bilinç hâlini temsil eder. Bu bilinç hâline ve kendimizin en iyi versiyonuna ulaşabilmek adına yükselen burcumuzu iyi tanımamız önerilir. 

Daha Fazla İçerik
kişniş
Kişniş Nedir ve Özellikleri Nelerdir?