telepati nedir

Telepati Nedir ve Etkili Telepati Yöntemleri Nelerdir?

Anne karnından itibaren duyular tarafından aktarılan bilgiyle yaşarız. Bu tecrübe ile görebileceğimiz, dokunabileceğimiz, duyabileceğimiz, tadabileceğimiz ve koklayabileceğimiz şeyler konusunda duyulara güvenmeyi öğreniriz. Ancak ruhsal farkındalığın genişletilmesi söz konusu olduğunda sadece duyular aracılığıyla elde edilen bu bilginin sizi sınırladığını fark edebilirsiniz. Bir arkadaşınızı düşünürken aynı anda onun sizi aramasını ya da düşündüğünüz bir şeyin karşınızdaki kişi tarafından söylenmesini, beş duyunuzdan edindiğiniz bilgiye dayanarak açıklayamayabilirsiniz. Bu noktada telepati, sizin için bir cevap olabilir. Telepati, bedeninizi ve zihin dünyanızı sakinleştirerek bilinen beş duyunun dışındaki algılama kapasitesini yükseltmeye ve zihinler arası bir iletişim kurabilme bilincine erişmeye yardımcı olur. Telepati ile ruhsal farkındalığınızı genişleterek ve sezgilerinize güveninizi arttırarak duyu dışı algının kapısını aralayabilir, hayatı ve ilişkilerinizi farklı bir pencereden anlamlandırma imkânı elde edebilirsiniz.

Telepati Nedir?

Telepati, dünyayı beş duyunun dışında algılama yeteneği olarak ifade edilir. Henüz anne karnındayken içinde bulunulan ortam; duyma, görme, tatma, koklama ve dokunma duyularıyla tecrübe edilmeye başlanır. Deneyimler söz konusu olduğunda ise duyular yoluyla algılananlara güvenilir. Ancak günlük yaşamdaki bazı olaylar ve etrafınızdaki kişilerle iletişiminiz, zaman zaman içsel ya da sezgisel başka bir iletişim biçiminin mümkün olduğunu hissettirir. Telepati, bilinen duyuların dışındaki bu iletişimi ifade eder.

Telepati, modern yaşantı içerisinde unutulan ya da körelen bir iletişim yeteneği. Ancak son yıllarda gerçekleştirilen bilimsel deneylerin birçoğu; bilinen duyu kanallarından bağımsız olarak her türlü izlenimin, bir zihinden diğerine iletilmesi gerçeğine destek sağlar. Zihinler arası iletişim, beyin hücrelerinin birbiriyle iletişim kurma şekli nedeniyle mümkün olur.

Hücreden hücreye gerçekleşen ve sinaptik iletim olarak bilinen iletişim, hücreler arasında kimyasal sinyallerin iletildiği ve alıcı hücrede elektriksel yükselmelere neden olduğu bir süreç aracılığıyla gerçekleşir.

Bu nedenle sinaptik iletim; motor kontrol, algı, hafıza ve duygu gibi tüm beyin aktivitelerinin temelini oluşturur. Bu iletim esnasında beyin, “beyin dalgası” adı verilen senkronize bir elektriksel aktivite darbesi üretir. Beyin dalgaları, beynin o anda üzerinde çalıştığı bilişsel süreçlere göre değişiklik gösterir. Bilinen beş duyunun ötesindeki bu enerji alanı, çevrenizdeki insanlarla farklı bir algı boyutunda iletişim kurmanıza olanak sağlar.

Birçok araştırma, beyindeki otomatik ayna görevi gören nöronlar sayesinde âdeta diğer insanların zihinlerinin okunabildiğini ya da algılanabildiğini ortaya koyar. 2007 yılında psikoloji profesörü olan Gregor Domes ve meslektaşlarının gerçekleştirdiği araştırmaya göre güveni ve sosyal yaklaşım davranışını arttıran bir hormon olan oksitosin hormonu sayesinde sosyal ipuçlarını yorumlama yeteneği geliştirilebilir. Böylece yakın ilişki içerisinde olunan kişilerin niyet ve duyguları, otomatik olarak kavranabilir.

Telepati ile hayatınızı anlamlandırma, çevrenizdeki insanları daha iyi anlama ve sosyal ilişkilerinizi derinlemesine algılama yeteneğinizi güçlendirebilir ve edindiğiniz tecrübeyi yaşamınıza olumlu yönde yansıtabilirsiniz.

Örneğin, iş anlaşması yaptığınız kişiyle el sıkıştığınızda hissettiğiniz negatif enerjiyi günlük hayat içerisinde göz ardı edebilirsiniz. Duyularınızla doğrudan algılanamayan bu ipuçları, görünür olmadığı için çoğu zaman görmezden gelinir. Ancak telepati yeteneğinizi geliştirerek bu ipuçlarına güvenmeyi öğrenebilir ve sezgilerinize dayanarak daha iyi kararlar verebilirsiniz. Hayvanlarda da var olan bu altıncı his; onlara yuvalarını nereye yapmaları gerektiği bilgisini verirken aynı zamanda onları ormandaki tehlikelerden de korur.

Telepati yeteneğinizi geliştirerek duyuların ötesindeki algı kapınızı aralayabilir ve güçlü sezgilerinizle kendinize daha güvenli bir sosyal ortam oluşturabilirsiniz.

Telepati Nasıl Yapılır?

Telepati, en temelde beden ve zihnin sakinleştirilmesi ve dinginleştirilmesinden sonra zihninizin size söylediklerine kulak vermeyi ve öğrenmeyi gerektirir. Bunun için öncelikli olarak dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşılarak sakin bir mekân tercih edilebilir. Bedenin rahat bir pozisyonda olması, yavaşça nefes alıp verilerek bedenin ritminin dinlenmesi, daha kolay konsantre olmanızı sağlar. Meditasyon yapmak, zihninizi toplamanıza ve dikkatinizi beş duyudan uzaklaştırarak ruhunuzda dingin bir yolculuğa çıkmanıza yardımcı olur.

Âşık insanlar ya da ikizler gibi birbirini yakından tanıyan kişiler, birbirleriyle daha kolay telepatik iletişim kurabilir. Telepati ile iletişim kurulabilmesi için kişiler arasında bir etkileşim alanı oluşturulması gerekir. Birbirini yakından tanıyan kişilerin benzer bilinç algısına sahip olmaları, güçlü bir etkileşim alanının oluşmasına imkân tanır. Böylece aralarında telepatik iletişim daha kolay sağlanır.

Aslında her insan bilince, farkında olma ve hissetme gücüne sahip. Telepati yeteneğini geliştirmek, bu güçlerin farkına varmayı ve bedenle uyum içerisinde bir etkileşim alanı kurmayı sağlar.

En Etkili Telepati Yöntemleri Nelerdir?

Ganzfeld deneyleri olarak ün kazanmış olan çalışmalar ve kart tahmin etme görevleri, bilinen en etkili telepati yöntemleri olarak ön plana çıkar. Bu çalışmalar aynı zamanda telepatinin varlığına ilişkin ikna edici kanıtlar da sunar.

Ganzfeld Uyarımı


Ganzfeld uyarımı da denilen çalışmada, bireylerin duyular dışı algılamaya sahip olup olmadığı test edilir. Etkili bir telepati yöntemi olan bu çalışmada, beş duyu organından gelen uyarılar minimum düzeye indirilir. Böylece kişilerin duyu dışı algılamaya açık hâle geleceği öngörülür.

Kart Tahmin Etme Görevleri

Zener Kartları olarak bilinen kartlar, telepatik iletişim olanağını test etmek üzere kullanılır. 1920 yılında Karl Zener tarafından icat edilen kartlar aracılığıyla telepatinin mümkün olup olmadığı incelenir ve telepatinin gücü ölçülmeye çalışılır. 25 karttan oluşan bir deste üzerinde artı, kare, daire, dalga ve beş uçlu yıldız sembolleri yer alır. Bu yöntemde desteden tek tek çekilen kartlar üzerinde hangi sembolün yer aldığı tahmin edilmeye çalışılır.

Meditasyon

Bir diğer etkili telepati yöntemi arasında meditasyon da sayılabilir. Telepati yeteneğinin geliştirilebilmesi için kendi iç sesinizi duyabilmeli ve sezgilerinize güvenebilmelisiniz. Meditasyon size dış dünyanın karmaşasından uzaklaşarak kendi içinize yönelme imkânı sunar. Meditasyon sayesinde ruhunuzu dinleyerek kendi iç sesinizi tanıma ve dalabildiğiniz kadar zihninizin derinliklerine dalarak düşüncelerinize hâkim olma, onları yönlendirme kapasitenizi arttırabilirsiniz.

Bu yöntemler, beyin dalgalarını ve çakraların titreşimlerini etkileyebilir. Her şeyden önce dengeli bir ruh hâli, sağlıklı bir iletişimin ön şartı. Özellikle telepati iletişimi ile örtüşen ve üçüncü gözün bulunduğu çakra, dengeli bir beden ve ruh sağlığına kavuşmanın anahtarı olarak değerlendirilebilir.

Bilinçaltı, rüyalar, hafıza durumu, öğrenme kapasitesi ve zihni kontrol eden üçüncü gözün bulunduğu ve “Sezgilerim rehberimdir.” manifestosuna sahip ajna çakra; telepati gibi duyu dışı algıya açıklığı da kontrol eder.

Telepati yeteneğini geliştirmek için yapılacak çalışmalarda, bu manifesto cümlesi akılda tutularak üçüncü gözün temsil ettiği konular ve sahiplendiği enerjilerin neler olduğu içselleştirilebilir. Meditasyon yoluyla ajna çakra dengelenerek sezgileriniz konusunda size daha verimli bir şekilde rehberlik etmesi sağlanabilir. Bedensel dinginliğe ulaşmak için gökyüzü seyredilerek ruhsal sağaltım sağlanabilir. Gökyüzü size sakinlik ve canlılık hissi katacağı gibi derinlik algısı sayesinde iç sesinize kulak vermenizi de kolaylaştırır.

Telepati; hayatı anlama, anlamlandırma ve daha pozitif yönlü ilişkiler kurabilmek için geliştirilmesi gereken bir yetenek. Sezgilerin güçlendirilmesi ve bundan sonra hayatınıza ilişkin kararlarda sezgilerinizin de sürece dâhil edilmesi; telepatinin sunduğu imkânlardan biri.

Hayatta her şeyin yolunda olduğuna ve bir şeylerin eskisinden farklı ilerlediğine dair olan inanç; iç sesinize daha çok kulak vererek ruh ve beden dengesinin sağlanması için çaba sarf etmenizin hoş bir neticesi olabilir.

Daha Fazla İçerik
hedef belirleme
Hedef Nasıl Belirlenir ve Hedefe Ulaşmak İçin Neler Yapılabilir?