shakti nedir

Shakti Nedir?

En iyi ve en özgün versiyonunuzu keşfetmenin yolu, içsel coğrafyanızı tanımaktan geçer. Bireysel benliğinizin bir adım ötesine geçtiğinizde varlığınızı dengede tutan enerjileri fark edebilirsiniz. Vedik öğretilere göre cinsiyetten bağımsız olarak hepimizin içinde feminen ve maskülen enerji bulunur. Dişil ve eril olarak da nitelendirilen bu enerjiler, ying ve yang prensibi ile temsil edilir. Birbirini eksiksiz bir biçimde tanımlayan bu ilişkide eril ve dişil enerjinin akışı farklı yönde gelişir.

Thrive Global’dan Silvia Salow; eril enerjiyi bilgi, dişil enerjiyi ise bilmek olarak tanımlar.

Bu tanım, durağan ve keskin değişmezliğiyle statik eril enerji karşısında dişil enerjinin akıcılığını gözler önüne serer. Akışkanlığı ve değişkenliği sonsuz dişil enerji, kendinizle daha derin bir bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Dişil enerji, verdiği ilhamla sizi evrenin biricik ve eşsiz bir parçası kılan o benzersiz şeyi keşfetmenizi sağlayabilir. Zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu kapsayan bir bilme hali ile hayatınızı daha anlamlı bir serüvene dönüştürebilirsiniz.

Dişil enerji, neredeyse zamanın başlangıcından bu yana evrensel olarak kabul gören bir kavram. Herkesin içinde bulunan bu yaratıcı ve dinamik enerji, her kadim inanışta farklı bir isimle anılır. Hinduizm’de bu kozmik güç, Shakti ile ilişkilendirilir. Vücudunuzdaki her bir hücreyi hissetmenizi sağlayacak bu kuvvetli enerji, ilhamı derinlemesine hissetmenizi sağlayabilir. Bu evrensel kavramı içselleştirerek Shakti’yi fark ettiğinizde içinizde kozmik bilgelikle bir güç harekete geçer. Peki, Shakti’yi biraz daha yakından tanımak ve nasıl deneyimleyebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?

Shakti Nedir?

shakti nedir

Hinduizm, varoluşun başlangıcında kozmik bir dişil enerjinin varlığından söz eder. Yine Hinduizm’e göre evrendeki yaratılıştan ve tüm dinamik güçlerden Shakti sorumlu. Peki, Shakti ne demek? Kelime olarak “enerji, yetenek, güç, kuvvet” anlamına gelen Shakti, mitolojide dişil enerji olarak tanımlanır. Shakti, Hint geleneği ve Taoizm’in yanı sıra metafizikte kozmosla karşılık bulur. Maddenin ve fiziksel enerjinin yanı sıra yaradılışın kaynağı olarak da görülür.

Dişil gücü ve evrende var olan akışı temsil eden Shakti, Hinduizm’in en kutsal güçlerinden biri. Bu inanışa göre Shakti, yaratıcı ve sürdürücü olduğu kadar aynı zamanda yıkıcı bir niteliğe sahip. Toplumsal cinsiyet tabularıyla hareket edildiğinde bu güç, büyük bir yanılgı sonucu sadece kadınlarla ilişkilendirilebilir. Bu nedenle dişil ve eril enerji kavramını içselleştirmek gerekir.

Shakti enerjisi, doğumda atanan cinsiyetten bağımsız bir şekilde herkeste var olur. Dolayısıyla bu enerjiyi “yaratım gücü” olarak ele almak daha doğru olabilir çünkü Shakti; enerjisiyle değişimi yönlendirir, yaratma gücü doğurur.

Bunun yanı sıra bu kadim enerji, kötü güçleri yok ederek dengeyi korur.

Hinduizm’e göre her tanrının kendine özgü bir Shakti’si bulunur. Dişil enerjinin temsili olan Shakti bu nedenle birçok biçim ve isim alır. Ana tanrıça (Mahadevi), sert savaşçı (Durga) ve yıkımın karanlık tanrıçası (Kali) Shakti’ye atfedilen isimler arasında yer alır. Hinduizm’e göre Shakti’ye ulaşmak istediğinizde ihtiyacınıza göre formları ve isimleri farklılaşabilir.

Shakti Türleri Neler?

Evrendeki yaradılıştan ve tüm dinamik güçlerden sorumlu olan Shakti’yi çok katmanlı olarak değerlendirmek gerekir. Bu çok katmanlılık, barındırdığı yaratıcılık ve kozmik enerjiyle Shakti’nin farklı türlerde hissedilmesine neden olur.

Iccha Shakti

Varlığın temelini oluşturduğuna inanılan Iccha Shakti, arzu ve irade gücünü ifade eder. Arzularınızın doğasını anlamanıza imkan tanıyan bu enerji, onları yönetmenize yardımcı olabilir. Bu sayede herhangi bir arzuya kapıldığınızda onu gözlemleyerek peşinden gidip gitmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Sıradan arzularınız üzerinde bu kontrolü geliştirmek, en yüksek bilinç seviyesine ulaşmanızı kolaylaştırır. Iccha Shakti enerjisini uyandırdığınızda kavuşacağınız bilinçli irade, itici bir güç haline dönüşebilir.

Jnana (Gyana) Shakti

Sanskritçede Jnana ” bilgelik, ruhsal bilgi” anlamı taşır. Aklın ve bilginin gücünü ifade eden Jnana Shakti, “bilme gücü” olarak nitelendirilebilir. Açık bir zihinle bakış açınızı genişletmeye niyet ettiğinizde zekanız keskinleşir. Jnana Shakti, artan zihin gücünün yanı sıra bilmenin bilgeliğini getirir. Eylemlerle birleşen bu bilgelik sayesinde benliğinizi yansıtmanın kendinize özgü yolunu keşfedebilirsiniz.

Kriya Shakti

Kriya Shakti, harekete geçme gücünü temsil eder. Aslında Kriya Shakti, Iccha ve Jnana birlikteliğinin sonucunda ortaya çıkar. Doğru arzulara ve bilgeliğe sahip olduğunuzda bunu eylemle desteklemeniz gerekir. Yaşadığınızın kanıtı olan eylem, aynı zamanda doğru niyetin tezahürü olarak ortaya çıkar. Kriya Shakti enerjisi, çabayı ilhamla birleştirerek yaratma gücü verir.

Para Shakti

Sanskritçede Para “en yüksek, üstün” anlamına gelir. Işığın gücü olarak nitelendirilen Para Shakti, Hinduizm’de ve yogik felsefede yaşam gücü enerjisinin en yüksek formu olarak kabul edilir. Para Shakti, varoluşun en yüksek kaynağına bağlı enerjisi ile yaradılışın gücüne sahip. Bu yüzden dünyevi düzlemde bu Shakti türü yaratıcılık olarak ortaya çıkar.

Kundalini Shakti

Hinduizm’in birçok kutsal metninde Kundalini’den bahsedilir. Kundalini Shakti’yi uyuyan bir tür biyoelektrik enerjisi olarak nitelendirebiliriz. Zaten Kundalini, Sanskritçede “uyuyan yılanın gücü” anlamına gelir. Bu güç omurganın kökünde saklanır. Sakrum kemiğinde gizlenen Kundalini Shakti, asana pratiği ile uyandırılabilir.

Shakti’ye Nasıl Ulaşılır?

Shakti, her ne kadar herkesin içinde doğuştan var olsa da uyanana kadar gizli kalır. Ruhsal evrimi yöneten bu gücü uyandırmak için yogayı deneyebilirsiniz. Shakti, yoga felsefesinin özünde var olan her şeyde süregelen bir enerji olarak karşımıza çıkar. Shakti hiç durmadan hareket eder ve yaşamdaki her şeyde bulunur. Sürekli devinen, yaratan ve değiştiren bu kutsal yaşam gücü; bireyi de dönüştürür. Akış halindeki Shakti zekası bireysel bilgeliği uyandırabilir, yaşam gücünü arttırarak neşe kazandırabilir.

Shakti enerjisini kendi içinizde keşfettiğinizde ruhunuz, bedeniniz ve zihniniz harmoni içinde dengelenir. Evrenin ilahi enerjisi ve gücü ile uyumlanan çakralarınız sayesinde sevgi dolu bir bilgeliği deneyimleyebilirsiniz.

Shakti’ye ulaşarak içinizdeki evrensel yaşam gücünü deneyimleyebilmek için tüm dikkatinizi, iradenizi ve bedeninizi kullanmanız gerekir. Bu nedenle tantra yoga ve meditasyon sırasında yogiler, Shakti’ye odaklanır. Bu odaklanış, Shakti enerjisini ve gücünü anlamayı kolaylaştırırken içsel Shakti yaratıcılığını fark etmelerini sağlar. Bu farkındalık, kendi gücünü egonun bir yansıması olarak görme yanılgısından kişiyi azat eder. Shakti; açık bir kalp ve zihin rehberliği ile bireysel gücümüzün evrenin bir ifadesi olduğu anlayışını kazandırır. Siz de bu niyetle Shakti’ye ulaşmak için meditasyon, nefes egzersizleri ve yoga rehberliğini kullanabilirsiniz. Yoga asanaları ve meditasyon sırasında kullanılan mudralar, farklı Shakti türlerini aktive etmenize yardımcı olur. Bunun yanı sıra yoga ve meditasyona eşlik eden mantralar, Shakti’ye ulaşmanızı kolaylaştırabilir. Pranayama nefes tekniği ve Kundalini meditasyonlarını hem Shakti’ye ulaşmak hem spiritüel anlamda kendinizi keşfetmek için kullanabilirsiniz.

Spotify’da ”Mantralar” çalma listemizi dinleyebilirsiniz.

Daha Fazla İçerik
telomer
Telomerlerinizi Uzatın, Hayatınız Uzasın