om so hum

OM SO HUM Mantrası

Hayatın içinde olup biten pek çok şeye kayıtsız kalamayabiliriz. Gün içinde karşılaştığımız olumsuz durumlar, bizi stresli ve kaygılı bir ruh hâline sürükleyebilir. Bu durumdan zihinsel ve ruhsal olarak etkilenebilir, kendimizi huzursuz hissedebiliriz. Olumsuzluklar tıpkı gri bir bulut gibi üzerimize çökebilir ve isteksizliğe, enerjimizin üzerinde bir ağırlığa neden olabilir. Bununla birlikte varlığımızın titreşimi de zayıflayabilir. Evrenle uyum içinde yaşamak, bir ve bütün hissedebilmek için zihnimizi ve ruhumuzu sakinleştirmemiz, bize iyi gelen şeylerle ruhumuzu beslememiz gerekir. Enerji alanımızı yükselterek kolayca uyumlanabilmek, günlük hayatın stresine karşı koyarak bu gerginliğin yarattığı olumsuz etkilerden arınabilmek için mantra meditasyonları yapabiliriz.

Hinduizm ve Budizm’de uzun yıllardır kullanılan mantra meditasyonları sesin gücünden faydalanarak odaklanmaya, derinleşmeye, iç huzuru sağlamaya ve yüksek güce bağlanmaya yardımcı olur. Kolay bir şekilde uygulanabilen mantra meditasyonları varoluşun titreşimlerini hissetmemizi sağlar. Daha zinde, berrak ve sağlıklı bir zihne, ruha ve bedene sahip olmamızı destekler.

İyileştirici mantra olarak bilinen OM SO HUM mantrası ise bizi şifalandıran bir yolculuğa çıkarır.

OM SO HUM Nedir?

Kadim inançlara göre Sanskritçe bir kelime olan mantra, zihin enstrümanı veya zihin aracı anlamına gelir. Hinduizm’e göre mantra’lar; düşünüldüğünde veya tekrarlandığında kişiyi koruma altına alan, titreşimi yüksek spiritüel sesler olarak tanımlanır. Bir mantra’yı dinlemek ve onu aynı anda tekrar etmek zihni karmaşık düşüncelerden kurtararak arındırır, sakinleştirir ve daha dingin bir hâle getirir. Bu şekilde önce iç huzur sağlanır; daha sonra fiziksel beden, enerji bedeni ve çakralar dengelenir. Mantra’lar fiziksel bedende omurganın tabanında yer alan enerji kaynağını dengeye kavuşturduğunda kundalininin uyanmasına da yardımcı olur. Ajna çakra yani üçüncü göz çakrasıyla bağlantılı olan OM SO HUM mantra’sı ise bu enerjiyi uyandırmakla birlikte şifa getiren bir titreşim yaratır.

OM SO HUM anlamı, “Ben O’yum” veya “O benim” şeklinde ifade edilir. Bireysel ruh veya yüksek benlikle özdeşleşmeyi sağlar. SO HAM meditasyonu ile yapılır.

OM tüm yaratılışı, SO kozmik bilinci, HUM titreşimi ise bireysel bilinci temsil eder. OM SO HUM titreşimlerini tekrar ettiğimizde birlik bilincinden bireysel bilince geçiş yaparız. Burada oluşan titreşimlerin ses enerjisi ile nefesimizde hissettiğimiz yaşam enerjisi birleşir, yani “bir” olur. SO kelimesi dişil enerjiyi, HAM kelimesi eril enerjiyi çağrıştırır ve ikisi birlikte kullanıldığında eril-dişil enerji dengesi de sağlanır. Bu denge hâli enerji bedenimizdeki çakraların da dengelenmesine yardımcı olur.

OM SO HUM Ne İşe Yarar?

OM mantra’sını evrenin doğal titreşimi olarak görebiliriz. Uyanışın, farkındalığın ve yüksek bilincin mantra’sı olan OM ile birlik bilincine giden kapılar açılır. Bu mantra’yı söyleyerek tüm canlılara, evrene ve tabiata olan bağlılığımızı kabul ederiz. OM mantra’sında hissedilen titreşimler sinir sistemimizi yavaşlatır ve zihnimizi sakinleştirir. OM sesini SO HUM ile birleştirdiğinizde bütünüyle farklı bir ifadeye ulaşabilirsiniz. OM SO HUM bireysel ruhun evrensel olanla birleşmesini sağlar. Bu anlamda OM mantra’sıyla benzer özellikler taşısa da OM mantra’sı yaradılışın sesi, OM SO HUM ise şifalandırıcı olarak kabul edilir. OM SO HUM meditasyonunun evrensel meditasyon olarak adlandırılması da buradan gelir.

OM mantra’sını özümsemek ve içselleştirmek için “Yaradılışın Sesi: OM Mantrası Nedir?” içeriğine göz atabilirsiniz.

Şifalandırıcı olarak görülen OM SO HUM mantra’sı; fiziksel, zihinsel ve enerji bedeni pozitif yönde etkiler. Önce zihni olumsuz düşüncelerden ve kendimiz dışında gelişen, müdahale edemeyeceğimiz durumlardan soyutlar. Bu sayede bizi zorlayan durumları daha kolay bir şekilde kabullenmemize olanak tanır. Kalben ve zihnen olan her şeyin birin ve bütünün hayrına olduğunu fark etmemizi, akışa tam bir teslimiyet hâline geçmemizi sağlar. Böylece daha fazla anda kalabilir; geçmiş ya da gelecekte takılı kalmadan, endişe ve kaygı duymadan akışta var olabiliriz.

OM SO HUM mantra’sı evrenle uyum içinde olmamızı ve onunla birlikte daha yüksek bir farkındalığa ulaşmamızı sağlar. Yarattığı titreşimlerde eril ve dişil enerji dengesini kurar. Bu denge hâli günlük yaşantımızdaki bütün ilişkilerimize etki eder. Eril ve dişil enerjimiz dengelendiğinde aynı zamanda alma-verme dengesini de kurmuş oluruz. Evrenin yasaları gereği bir şeyi vermeden almamız mümkün olmadığı için alıcı enerjiye ne kadar açıksak verici enerjiye de o kadar açık olmamız gerekir. Sevgi, hoşgörü, anlayış, şefkat gibi duygular da bu dengeden gelir ve ihtiyacımız olan her ne ise ona mantra’lar sayesinde kolaylıkla ulaşabiliriz.

Mantra’ları söylerken evrene yaydığımız titreşimlerle yaşam enerjimizi artırabilir; birlik, bütünlük ve uyumlanma hâlini yaşayabiliriz.

SO HAM Meditasyonu Nasıl Yapılır?

SO HAM meditasyonu, OM SO HAM mantra’sının tekrar edildiği ve titreşimin yükseldiği evrensel bir teknik olarak uygulanır. Bu meditasyonu yaparken gözleriniz kapalı, sırtınız dik ve omurganız rahat bir pozisyona geçin. Rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda bulunursanız meditasyonu içselleştirmeniz ve derinleştirmeniz kolaylaşır. Meditasyon boyunca ağzınız kapalı olmalı ve burnunuzdan nefes alıp vermelisiniz. Meditasyona başlamadan önce kendinize bazı temel soruları sormanız ve bunları anlamlandırmaya çalışmanız, sizi çıkacağınız içsel yolculuğa hazırlar. “Ben kimim? Gerçekten ne istiyorum? Yaşam amacım (dharma) ne? İnsanlığa ve dünya anaya nasıl yardımcı olabilirim, nasıl hizmet edebilirim? Hayatımda sahip olduğum neler için şükredebilirim?” sorularının üzerine sırayla düşünebilirsiniz. Bu sayede üzerine yoğunlaşmanız gereken konuları fark edebilirsiniz. Daha sonra içinizden dileğinizi geçirip gerçekleşmiş gibi imgeleyerek niyet edebilirsiniz. Bu niyetinizi evrene bırakarak derin bir nefes alıp verdikten sonra meditasyona hazır hâle gelmiş olursunuz. Burnunuzdan yavaş ve derin bir nefes alırken dudaklarınızı ve dilinizi kıpırdatmadan SO sesini, nefes verirken ise HAM sesini zihninizden geçirin. Bu kelimelere alıştıkça nefes alışverişinin akışında SO HAM mantra’sını tekrar edin. Zihninizin dağıldığını veya başka şeyler düşündüğünüzü fark ederseniz nazik bir şekilde yeniden nefesinize dönüş yapın. Böylece o ana yeniden odaklanabilirsiniz.

SO HAM meditasyonunu çabasız bir şekilde yaklaşık 20-30 dakika boyunca yapabilirsiniz. Bunun için bir zamanlayıcıdan destek alabilirsiniz ancak süre bittiğinde ve meditasyonu tamamladığınızda günlük hayata uyumlanmak ve o enerjinin bedeninize tanımlanmasına izin vermek için bir süre normal bir şekilde nefes alıp vermeyi unutmayın. OM SO HUM mantra’sını söyleyerek ve bu meditasyonu yaparak evrenle uyumlanabilir, kendinizi akışta ve anda hissedebilirsiniz. Alma-verme ve eril-dişil dengesini sağlayacağınız bu meditasyondan sonra günlük hayatın içinde kendinizi gözlemleyerek değişimi fark edebilirsiniz. Meditasyondaki niyetiniz ve dileğiniz içinse evrenin bunu gerçekleştireceğinden emin olarak cevapların size gelmesini bekleyebilirsiniz.

OM SO HUM ve seçtiğimiz diğer mantralar için Spotify’da ”Mantralar” çalma listemizi dinleyebilirsiniz.

Daha Fazla İçerik
Ayurvedik Beslenme Nasıl Uygulanır?