ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICI 
Unvanı: MİBOSO MEDYA İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ
Adresi: Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sk. Smart Plaza Blok No: 4 İç Kapı No: 9 Beykoz / İstanbul
Mersis No: 0-6210-98680-500001
Telefon: 05317245599
Eposta: info@mibosowellbeing.com
ALICI 
Adı/Soyadı: [●]
Adresi: [●]
Telefon: [●]
Eposta: [●]

Aşağıda detayları belirtilen mal veya hizmete ilişkin siparişinizi onaylayarak ilgili ürünü veya hizmeti aşağıdaki fiyat ve koşullarla satın almayı kabul etmektesiniz.

  1. ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ:

Satışa konu ürün/hizmetin türü, miktarı, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün/Hizmet Türü: [●]

Ürün/Hizmet Açıklaması: [●] 

Adedi: [●]

Satış Bedeli (KDV ve her türlü masraf dâhil): [●]

Tüketici Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar: [●]

Ödeme şekli: [●] 

  1. CAYMA HAKKI

Alıcı, söz konusu ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Alıcı ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ürünün Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde Satıcı’ya aittir. 

Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün; c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin Alıcı tarafından cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi yeterlidir. Bu durumda Satıcı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın teslimi masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı Satıcı’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder. 

  1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı aşağıdaki ürünler kapsamında cayma hakkını kullanılamayacağını bilmekte olup bu kapsamda işbu sözleşme konusu ürünlere ilişkin olarak cayma hakkının ortadan kalkacağını kabul eder:

  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder. 

  1. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Alıcı’nın her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularında ve diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

EK: ÖRNEK CAYMA FORMU 
Alıcı:  Unvan: MİBOSO MEDYA İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ Adres: Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sk. Smart Plaza Blok No: 4 İç Kapı No: 9 Beykoz / İstanbul Telefon: 05317245599 Eposta: info@mibosowellbeing.com
Bu form ile aşağıda belirtilen mal ve hizmet alımına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim. 
Sipariş veya teslimat tarihi: [●]
Cayma hakkına konu olan mal veya hizmetler: [●]
Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli: [●]
Tüketicinin Adı ve Soyadı: [●]
Tüketicinin Adresi:  [●]
Tarih:  [●]
Tüketicinin İmzası: (Yalnızca formun fiziki olarak ibraz edilmesi halinde)