MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

ALICI

Adı-soyadı : [●]

Adresi : [●]

Telefon: [●]

E-mail: [●]

SATICI

Ticari Unvanı: MİBOSO MEDYA İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS No:  0-6210-98680-500001

Adresi : Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sk. Smart Plaza Blok No: 4 İç Kapı No: 9 Beykoz / İstanbul 

Telefon: 05317245599

E-mail:  info@mibosowellbeing.com

Şikayetler için İrtibat Bilgisi: info@mibosowellbeing.com

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi Satıcı ve Alıcı’nın aralarında akdetmiş oldukları üyelik sözleşmesinin veya kullanıcı koşullarının hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürünün; Türü, Miktarı, Markası, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Türü: [●]

Ürün Açıklaması: [●]

Adedi: [●]

Satış Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil): [●]

Alıcı Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar: [●]

Ödeme şekli: [●]

Teslimat Adresi: [●]

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

  1. İşbu sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcı olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
  2. Alıcı, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.
  4. Satıcı, Alıcı’nın işbu sözleşmeden doğan hususlara ilişkin şikayetlerini makul bir süre ve şekilde çözüme kavuşturmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Alıcı, her türlü şikayetlerini info@mibosowellbeing.com üzerinden mesaj iletmek yöntemi ile Satıcı’ya yöneltebilecektir.

MADDE – 5 CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Alıcı ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ürünün Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde Satıcı’ya aittir. 

Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün; c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin Alıcı tarafından cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi yeterlidir. Bu durumda Satıcı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın teslimi masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı Satıcı’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder. 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı aşağıdaki ürünler kapsamında cayma hakkını kullanılamayacağını bilmekte olup bu kapsamda işbu sözleşme konusu ürünlere ilişkin olarak cayma hakkının ortadan kalkacağını kabul eder:

  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder. 

MADDE – 6 YETKİLİ MAHKEME:

Alıcı’nın her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme _/__ /__ tarihinde düzenlenmiştir.