KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar
  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”)  konu hizmetler, Miboso Wellbeing internet sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden, Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. Smart Plaza Blok No: 31/1 İç Kapı No: 9 Beykoz / İstanbul adresinde yerleşik Miboso Medya İletişim Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından sunulmaktadır.    
  2. Sözleşme kapsamında Şirket ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.   
 1. Sözleşme’nin Konusu
  1. Web Sitesi, Şirket tarafından yönetilen ve sağlıklı yaşam ve beslenme, hobi, eğlence ve sair çeşitli konulara ilişkin içeriklerin paylaşılması ve görüntülenmesine imkân veren bir platformdur. İşbu Sözleşme’nin konusu; üyeler dahil olmak üzere Web Sitesi’nden faydalanacak olan kullanıcıların (“Kullanıcı”)  Web Sitesi’nden verilen hizmetlerden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Kullanıcı’nın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Kullanıcı, üyelik oluşturması halinde Web Sitesi nezdinde yahut Şirket tarafından Web Sitesi ile bağlantılı olarak Web Sitesi haricinde ek imkan ve faydalardan yararlanabileceğini, üyeliğin bulunmadığı hallerde ise birtakım özelliklerin ve ek menfaatlerin söz konusu olmayabileceğini bildiğini kabul eder. Üyelik kapsamı ve özellikleri her zaman Şirket tarafından değiştirilebilir. 
  2. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, üyelik oluşturması ve her halükarda işbu Sözleşme’nin Web Sitesi’nin kullanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir. 
  3. Kullanıcı, Web Sitesi’nin ve içerisinde yer alan içeriklerin hiçbir şekilde sağlık beyanı olmadığını bildiğini, içeriklerde yer alan bilgilerin herhangi bir taahhüt niteliğinde olmadığını, kişinin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir doğrudan teşhis ve/veya müdahale önerisi ve/veya tedavi garantisi niteliğinde olmadığını, Web Sitesi içeriklerine dayalı olarak yetkin bir doktor yönlendirmesi olmaksızın tıbbi sonuç doğurabilecek herhangi bir işlem gerçekleştirmemesi gerektiğini ve içeriklerin Şirket için bağlayıcı olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.  
 1. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri
  1. Kullanıcı Web Sitesi’nde gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Web Sitesi’nde zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Web Sitesi’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. 
  2. Web Sitesi’nde bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Web Sitesi’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Web Sitesi’nden faydalanmanın ötesinde kullanılması, Web Sitesi dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Web Sitesi’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Web Sitesi’ne ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Web Sitesi’nden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Web Sitesi’ne bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Web Sitesi’nde yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Web Sitesi’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Web Sitesi, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Web Sitesi’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır. 
  3. Kullanıcı, Web Sitesi’nde yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Web Sitesi’ne erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
  4. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve Web Sitesi üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Web Sitesi’ni yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Web Sitesi’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır. 
  5. Web Sitesi’nin kullanımından ve Kullanıcı sıfatıyla Web Sitesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir. 
  6. Kullanıcı, (söz konusu olması halinde) Web Sitesi’ni kullanırken yorumlarını paylaşmasına veya soru ve şikayetlerini Şirket’e iletmesine yönelik alanlar gibi diğer Kullanıcılar ve/veya Şirket’in görüntüleyebileceği serbest giriş alanlarına yazdığı ifadelerin içerisinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tanımıyla özel nitelikli kişisel verilerini içeren ibarelere yer vermeyeceğini ve bu tür alanlarda suç unsuru içeren, genel ahlaka ve/veya mevzuata aykırı içerik taşıyan ya da üçüncü şahısların haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden ibarelere yer vermeyeceğini taahhüt eder.
  7. Kullanıcı, Web Sitesi’ne üye olabilmek için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak Şirket tarafından belirlenen (ve değiştirilebilecek olan) üyelik kayıt sürecini tamamlaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Üyelik statüsünün tesisi sırasında yahut süresince sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle üyelik imkanlarından faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.   
  8. Kullanıcı, üyelik hesabı, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere üyeliğe ilişkin tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, üyelik hesabının ve/veya şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.
 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması 
  1. Şirket, Web Sitesi’ne girilmesi, Web Sitesi’nin ya da Web Sitesi’ndeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması, Web Sitesi vasıtasıyla sunulan hizmetler sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, izinsiz olarak hesaplara girilmesi, hesapların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Web Sitesi’ne ya da link verilen sitelere girilmesi, Web Sitesi’nin kullanılması ile Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere Şirket’in her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.  
  2. Kullanıcı, Web Sitesi’nde paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullancı, Şirket’in Web Sitesi üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.   
  3. Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanması, hizmetlerden yararlanması ile ilgili her türlü risk münhasırsan Kullanıcı üzerinde olacaktır. Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanımı, hizmetlere ilişkin olarak Şirket’ten hangi ham altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, mevzuatın izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Web Sitesi’nin kullanımı neticesinde yahut Kullanıcılar’ın fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Web Sitesi ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.    
  4. Şirket, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetler bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatına sahip olup Kullanıcı bu kapsamda Şirket’in içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. 
  5. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
  6. Kullanıcı, Web Sitesi ve Web Sitesi üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Web Sitesi’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.