Anksiyete İçin Yoga Terapi

Anksiyete İçin Yoga Terapi

Dr. Neslihan İskit

Anksiyete İçin Yoga Terapi Eğitimi, kaygı ve endişe duygularıyla olan ilişkilerini dönüştürmek isteyenler; ve nihayetinde anksiyetenin etkisini aşmak için kaygı ve endişenin arkasında ne olduğunu anlamaya çalışanlar için tasarlandı.

Anksiyete İçin Yoga Terapi Eğitimi’nde, ilk adım olarak anksiyetenin beden ve zihin üzerindeki etkileri ele alınır. Anksiyete anlarında bedende yaşanılan fizyolojik değişimleri ve zihindeki hal değişimleri bilimin ışığında teorik bilgilerle aktarılır. Anksiyetenin ne olduğunu anlama ve fark etme aşamasından sonra, kadim yoga öğretilerinin yolundan giderek, endişe ve kaygının üstesinden gelme yöntemleri üzerine odaklanılır. 

Yoga Terapi pratiklerinin deneyimleneceği, nefes ve meditasyon çalışmalarının da dahil olduğu anksiyete yogası eğitimine katılmak için deneyiminizin olmasına gerek yok. İhtiyacı olan herkesin rahatlıkla katılabileceği bu eğitimi şimdi alıp ömür boyu, dilediğiniz ve destek istediğiniz her an kullanabilirsiniz.

Kurs İçerik

Anksiyete İçin Yoga Terapiye Giriş

Bu modülde, yoga felsefesinin ortaya çıkışına ve bu bilgeliğin günümüze yansımalarına değineceğiz. Ayrıca otonom sinir sistemimizi ve bu sistemin düzenlediği istem dışı beden fonksiyonlarını tanıyacağız. KAYIT OL

Stres Faktörleri

Bu modülde, hepimizin hayatındaki çeşitli stres faktörlerini saptayacak ve sağlıklı / sağlıksız (ya da gerekli / gereksiz) stres ayrımını öğrenerek stres yoğunluğumuzu dengelemenin önemini kavrayacağız. Ayrıca anksiyete ve stres yönetimindeki nesnel stratejileri göreceğiz. KAYIT OL

Anksiyetenin Anatomik, Fizyolojik ve Psikolojik Semptomları

Bu modülde, anksiyetenin beden, ruh ve zihindeki etkilerine odaklanarak anatomik, fizyolojik ve psikolojik semptomları öğreneceğiz. KAYIT OL

Genel Yoga Terapi Stratejileri

Bu modülde, genel yoga terapi stratejilerinde derinleşerek “pranayama”, “brahmana”, “langana”, “samana” gibi kavramlarla tanışacak ve sesin enerji veren özelliğini kullanmayı öğreneceğiz. Bu bilgileri uygulamalarla derinleştirerek de günlük hayatımızda uygulayabilir hale geleceğiz. KAYIT OL

Uyarıcı ve Sakinleştirici Paradigma

Bu modülde, yoga felsefesinin temel unsurlarından “nadi”lerin, yani bedenimizdeki enerji kanallarının, üzerinde durarak nefes yardımıyla nadi’lerimizi uyarıp aktive etmeyi veya yatıştırıp sakinleştirmeyi ve bedenin sağ ve sol taraflarındaki farklı özellikteki nadi’leri dengelemeyi öğreneceğiz. KAYIT OL

Yoga Terapisinde Meditasyon

Bu modülde, meditasyona yoga felsefesi temelinde bir giriş yaparak meditasyonun özünü, bütünsel sağlığımız üzerinde bilimsel kanıtlarla desteklenen faydalarını, niyet etmenin önemini ve yoga meditasyon uygulaması ile işlevsiz duygu, düşünce, inanç, davranış kalıplarımızı dönüştürmemizin nasıl mümkün olabileceğini anlayacağız. KAYIT OL

Anksiyete İçin Yoga Terapi Uygulaması

Bu modülde; asana (duruş), pranayama (nefes) ve chanting (ses) içeren çok boyutlu bir uygulama ile anksiyetenin bedenimizdeki anatomik ve fizyolojik etkilerini rahatlatarak eğitimimizi tamamlayacağız. KAYIT OL

Daha Fazla İçerik
nefes egitimi
Nefes Alma Bilimi ve Sanatı