kundalini yoga

Kundalini Yoga Nedir, Faydaları Nelerdir?

Hayatınızın amacını keşfetmeye, kendinizi tanımaya ve ilahi özünüzle bağlantıya geçmeye hazır mısınız? Kundalini öğretisi, özünüzde var olan enerjiyi dönüştürmenize ve potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza yarayan kadim bir uygulama. Kundalini kelimesi, “döngüsel” anlamındaki Sanskritçe “kundal” kelimesinden gelir ve bu kelime aslında sarmal bir yılana işaret eder. Omurga tabanında yaratıldığına inanılan kundalini enerjisi, harekete geçirilerek bireyin yüksek bir bilinç durumunu deneyimleyeceği düşünülür. Kundalini yoga ile bu ilahi enerji uyandırılır ve çakralara doğru hareket ettirilir. 

Kundalini Yoga Nedir?

Kundalini yoganın kökeninin çok eskilere dayandığı düşünülse de tarihi tam olarak bilinmiyor. Bu uygulamayla ilgili ilk belgelere MÖ 1000 yılındaki bir Vedik metninde rastlanıyor. Kundalini öğretisi, aslında eskiden beri ruhsal bir felsefe ve enerji bilimiyle ilişkilendiriliyor. Pakistanlı yoga öğretmeni Yogi Bhajan, 1960’larda eski bilgilerin ışığında bu öğretinin modern şeklini almasına öncülük ediyor. Kundalini, bu son hâliyle kolayca uygulanabilir oluyor.

Kundalini enerjisi, dişil enerjinin ve ruhsal armağanların kaynağı olarak kabul edilir. Bu enerjinin uyandırılıp ortaya çıkarılması ise daha önce de belirttiğimiz gibi kundalini yoga uygulaması ile olur. 

Kundalini yoga ile vücudumuzdaki enerji merkezleri olan çakralar dengelenir. Böylece zihinsel, ruhsal ve fiziksel iyilik hâli sağlanabilir.

Birey, bu uygulamayla omurganın alt tabanında (kök çakra) bulunan enerjiyi uyararak her bir çakra aracılığıyla başın tepesine (taç çakra) taşır ve böylece üst bilince ve sonsuz sevgi durumuna erişebilir. Çakralar aracılığıyla gerçekleşen bu enerji aktivasyonuna “kundalini uyanışı” denir. Kundalini enerjisinin uyanması ve yükselmesiyle çakralar dengeye ulaşır. Bu uyanış sayesinde kişi, hayat amacını kavrayabilir ve kendi özüyle temas kurabilir. 

Çakralarla ilgili daha detaylı bilgilendirme için “Çakra Nedir?”  isimli içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Kundalini Yoga Özellikleri Nelerdir?

Kök çakrada duran kundalini, hep içimizde ancak uyku hâlinde bulunur. Ruhsal bir uygulama olan kundalini yoga, bu enerjinin uyandırılması için fiziksel bedene ihtiyaç duyar. Potansiyel olarak her bireyde var olan kundalini enerjisinin uyandırılmasına destek olan kundalini yoga, bazı uygulama bölümleri içerir:

Açılış ilahisi:
Kundalini yogaya bir ilahiyle başlanır.

Pranayama veya ısınma:
Nefes kontrolü için pranayama denilen nefes egzersizleri ve omurgayı esnetmeye yarayan hareketler yapılır.

Kriya:
Bu bölüm; duruş, pranayama, mudra, sesler ve meditasyon gibi uygulamalardan oluşur.

Gevşeme:
Bu bölüm, bedeninizin ve zihninizin yapılan hareketlerin etkilerini özümsemesini sağlar. Beden ve zihin gevşer.

Meditasyon:
Farkındalığı geliştirmek için meditasyon yapılır.

Kapanış İlahisi: 
Kundalini yoga, kapanış ilahisi ile sona erer.

Kundalini yoga ile harekete geçirilen ve uyandırılan dişil güç, beraberinde büyük bir değişim ve farkındalık getirir. Bu manevi uygulama, yepyeni bir bakış açısının kapılarını aralar.

Kundalini Yogayı Farklı Kılan Nedir?

Kundalini yoganın, içeriği ve uygulamaları bakımından diğer yoga türlerine göre daha manevi olduğu söylenebilir. Kundalini yoga diğer türler gibi fiziksel hareketler içerse de bu yoga türünün birinci amacı, hareketten çok içerdiği manevi uygulamalar. Kundalini yoga; maneviyata, ruhsal dönüşüme, iç yolculuğa, var olan enerjinin ortaya çıkarılmasına ve farkındalığa önem verir. Diğer yoga türleri, nefes ve hareketlerle akarken kundalini yoga, tüm bu hareketleri ve nefesi kendine has bir kalıpta birleştirir ve ortaya daha manevi bir uygulama çıkarır.

Kundalini Yoganın Faydaları Nelerdir?

Kundalini yoga; bütünsel iyilik hâli, kendini geliştirme ve farkındalığı artırma konusunda epey iyi bir araç. Bu uygulamayı yaptığınızda uzun vadeli olumlu değişimler görebilir ve etkileyici düzeyde enerji yükselmesini deneyimleyebilirsiniz. Şefkat ve empati duygularınız gelişebilir; mutluluğunuz ve yaratıcılığınız artar. Kendinizle ve başkalarıyla olan ruhsal bağlantınız kuvvetlenir.

Kundalini yoganın diğer faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Stres ve Kaygıyı Giderir

2017 yılında kundalini yoganın stres ve kaygı üzerindeki etkisinin gözlemlenmesi için bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada katılımcıların, kundalini yoga yaptıktan sonra stres düzeylerinin düştüğü ve belirgin bir şekilde rahatladıkları görüldü. Hatta bu rahatlama etkisinin çalışma sonrasındaki üç ay boyunca da sürdüğü saptandı. Konuyla ilgili bir diğeraraştırma ise 2018’de yapıldı. Bu araştırmada sekiz hafta boyunca kundalini yoga yapan katılımcıların kaygı düzeylerinde önemli ölçüde azalma olduğu görüldü. Bu araştırmalar sayesinde kundalini yoganın, anksiyete bozukluğu olan kişilerde tedavi sürecine destek olabilecek etkili bir uygulama olabileceği sonucuna varıldı.

Bilişsel İşlevi Geliştirir

2017 senesinde kundalini yoganın bilişsel işlevi geliştirip geliştirmediğinin gözlemlenmesi için kontrollü bir deney yapıldı. Bunun için hafif bilişsel bozukluğa sahip 81 katılımcı belirlendi ve bu kişiler rastgele iki gruba ayrıldı. Deney için bir gruba kundalini yoga pratikleri yaptırıldı, diğer grup ise 12 hafta boyunca hafıza geliştirme eğitimi aldı. Çalışmanın sonucunda her iki grup da bilişsel anlamda önemli gelişmeler gösterdi. Ancak kundalini yoga grubundaki katılımcıların; akıl yürütme, problem çözme ve bilişsel esneklik gibi yönetsel becerilerde kısa ve uzun vadeli gelişmeler de gösterdikleri görüldü. Ayrıca bu grupta depresyon belirtisinin de daha az olduğu saptandı.

Benlik Algısını Artırır

2017’de anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza teşhisli hastalarda yapılan küçük çaplı bir diğer araştırma, kundalinin yoganın pozitif beden algısı üzerinde olumlu etkileri olduğu ve kendini olduğu gibi kabul etme durumunu iyileştirdiği görüldü. Böylece kundalini yoganın, yeme bozukluğu olan bireylerin tedavi sürecine de destek olabileceği ortaya çıktı.

Kundalini Yoga ve Meditasyon

Kundalini öğretisi, yıllar içerisinde fiziksel uygulamaları da içerecek şekilde değişti ve kendine has bir form kazandı. Genellikle kundalini meditasyonunu da içeren kundalini yoganın tüm dünyaya tanıtılmasıyla bu öğreti, geniş kitleler tarafından bilinmeye başlandı. Kundalini meditasyonunu uygulayan kişilerde temiz ve berrak bir zihin, artan farkındalık, yapılan eylemlerde daha büyük bir amaç ve niyet gözlemlenebilir.

Kundalini meditasyonu, ilk başta biraz karmaşık gelebilir. Eğer meditasyon konusunda tecrübeli değilseniz bu konuda uzman birinden destek alabilirsiniz. Ancak bazı temel bilgilerle bu uygulamayı kendiniz de deneyebilirsiniz:

  • Meditasyon için hazırlanırken hafif, rahat ve bol giysiler giyebilirsiniz. Böylece uygulama sırasında kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.
  • Omurganız düz olacak şekilde bir sandalyede ya da yerde oturun. Ellerinizi göğüs hizanızda birleştirip gözlerinizi hafifçe kapatabilirsiniz.
  • Daha iyi şekilde odaklanmak için gözleriniz kapalıyken bakışlarınızı üçüncü göz çakranıza getirebilirsiniz.
  • Odaklanmanıza yardımcı olan mantra’lar da kundalini meditasyonunun önemli bir parçası. Doğru mantra’yı bulma konusunda endişelenmeden size doğru geleni kullanabilir ve bu mantra’yı yüksek sesle ya da sessizce söyleyebilirsiniz.
  • Burnunuzdan nefes alıp verebilirsiniz. Bu sırada nefesinize odaklanarak nefesinizi izleyebilirsiniz.
  • Uygulamanıza mudra denilen el pozisyonlarını ekleyebilir, mudra tercihinizi amacınıza göre yapabilirsiniz. Örneğin, bilgelik için Gyan mudra’yı deneyebilirsiniz.
  • Uzun nefesler alıp vermek yerine nefesinizi eşit parçalara bölebilirsiniz.
  • Odağınız kaybolduğunda dikkatinizi nefesinize vererek yeniden toplayabilirsiniz.
  • Meditasyon konusunda yeniyseniz meditasyona yaklaşık beş dakika devam edebilirsiniz. Tecrübe kazandıkça bu süreyi uzatabilirsiniz.
  • Derin bir tam nefes alıp vererek meditasyonunuzu sonlandırabilirsiniz.

Kundalini yoga ve meditasyon uygulamalarıyla kundalini enerjisini uyandırabilirsiniz. Bu enerjiyi uyandırma sürecinde kendinize ve içinizdeki dişil enerjiye sabırlı ve kibar davranmanız oldukça önemli bir detay. Böylece ruhunuzun istediği değişiklikleri yaparak farklı ve yüksek bir bilince ulaşabilirsiniz.

Hayat amacınızın farkındalığına ulaşıp içinizdeki enerjiyi dönüştürerek kendinizle tanışmanın kapısını aralayabilirsiniz.

Daha Fazla İçerik
pembe kuvars
Pembe Kuvars Taşı Nedir, Faydaları Nelerdir?