Doğum Haritası Nedir?

İnsanın kendini tanıma süreci; bedenen, zihnen ve ruhen tam anlamıyla kendini bulma arayışı her zaman devam eder. Bu süreçte kimi zaman meditasyona, kimi zaman yogaya, kimi zaman da astrolojiye yöneliriz. Yoga ile bedenimizi, meditasyon ile zihnimizi rahatlatırken astrolojik göstergeler sayesinde de kendi benliğimizi tanıma yolculuğuna adım atabiliriz. Astroloji haritası, doğum haritası veya diğer bir adıyla yıldız haritası; bizi kendi kişiliğimiz hakkında pek çok farkındalığa ulaştırabilir. Bu dünyadaki varoluşumuzun tek olması gibi her insanın doğum haritası da kendine özgü ve eşsiz özelliklere sahip. Natal harita veya doğum haritası; gezegen geçişleri veya retrolar gibi gökyüzünün çeşitli olaylarından maksimum seviyede faydalanmak veya olumsuz durumlarda kendimizi korumak, kendi yaşam yolculuğumuzda neler yapabileceğimizi bilmek için önemli bir yol gösterici olabilir.

Gökyüzü ve yıldızların konumu, kadim topluluklarda oldukça önemli bir gösterge olarak kabul edilirdi.

Bu topluluklar; gökyüzünün yol göstericiliği sayesinde yaşam alanlarına, geçim kaynaklarına, savaş ve mücadele etme gibi önemli konulara karar verirlerdi. Makro ve mikro kozmos açısından baktığımızda insan evreni temsil eder ve  dolayısıyla gökyüzü ile insanın hareketleri her zaman bir bütünlük içinde olur. Doğum haritası bu nedenle önemli bir kılavuz olarak kabul edilir. Sadece bireysel olarak değil, bütün ilişkileri de belirler. Bireysel bir yol gösterici olarak kişisel doğum haritasından yararlanılırken ilişkiler için ise sinastri haritaları kullanılır.

Doğum Haritası Nedir?

Doğum haritası veya diğer bir adıyla natal harita; kişinin doğduğu günü, saati ve yeri baz alarak hesaplanan, sembollerden oluşan iki boyutlu dairesel bir grafik. Doğduğumuz anda gökyüzünde güneşin, ayın ve yıldızların, bunlara bağlı olarak gezegenlerin konumları bizim doğum haritamızı oluşturur. Bu nedenle natal doğum haritası; tek ve biricik, sadece bize özgü olarak ele alınır. Doğum haritamız, doğduğumuz andaki gökyüzü enerjilerini tanımlar. Bizim hayat yolculuğumuzda bu enerjilerin işleyişleri ve hayatımızın ilerleyişi hakkında fikir verir. Doğum haritasına göre kişinin güneş burcu, yükselen burcu ve ay burcu belirlenir. Aynı zamanda gezegenlerin kişinin astrolojik haritasında hangi evlerde konumlandığı, bu gezegenlerin birbirleriyle karşıtlığı veya birbirlerine olan açıları hesaplanır. Böylece doğum haritası incelenen kişinin karakteri, eğilimleri, davranışları, duygusal tepkileri, ilgi alanları, sevdiği ve sevmediği durumlar, başarılı olabileceği alanlar, mücadele vermesi gereken konular ve şanslı olduğu zamanlar gibi pek çok bilgiye ulaşılabilir. Matematiksel ve astrolojik hesaplamalarla ortaya çıkarılan bu haritada semboller, sembollerin yerleşimleri ve bunların anlamları da kişinin hayatına dair ipucu verebilir.

Doğum haritası; sadece insanlar için değil, kurumlar ve ülkeler için de çıkarılabilir. Devletler için resmi olarak ülke kabul edildiği gün, kurumlar için ise kuruldukları tarih baz alınır. Bu sayede ülkeleri ya da kurumları bekleyen durumlar, fırsatlar veya engeller öngörülebilir.

Doğum Haritası Ne İşe Yarar?

Doğum haritası sayesinde hem kendi kişiliğimizi tanıyabilir hem yaşam yolculuğumuzu kendi haritamıza uygun şekilde hareket ederek şekillendirebiliriz. Doğum haritası hakkında bilmemiz gereken en önemli şey ise harita üzerinden söylenenlerin herhangi bir kesinlik içermemesi. Yani doğum haritası üzerinden yapılan öngörülerin hiçbir zaman birebir gerçekleşeceği iddia edilemez. Bu harita ile kişilerin fiziksel görünümleri, duygusal durumları, takıntıları, davranış kalıpları ve içsel dünyaları açığa çıkarılabilir. Ancak her söylenen, kişiye tamamen uymayabilir veya astrologların tabiri ile haritanın üzerine çıkılabilir.

Yıldız haritasının sağladığı en önemli avantaj; kişiyi bir bütün olarak ele alıp onun çatışmalarını, çelişkilerini, hayatındaki ilişki biçimlerini, belirli konularda yaşayabileceği durumları, başarılarını veya ne yönde ilerleyebileceğini açığa çıkarması.

Yani kişinin ilahi yaşam planına ayna tutmak. Doğum haritası sayesinde kişi eş seçimlerini yapabilir, mesleki ilerleyişine karar verebilir, gökyüzünün enerjileri ile desteklendiği veya desteklenmediği zamanları bilerek adımlarını ona göre atabilir. Bütün bunları belirlemek için kişinin natal haritasında birbirine açı yapan tüm transitler ve geçişler, güneş, yükselen ve ay burçları, burçlara yerleşen evlerin konumları, hangi gezegenlerden nasıl etki aldığı, güney veya kuzey ay düğümlerinin nerelerde bulunduğuna bakılarak hesaplamalar yapılır. Transitler; kişinin doğasının bilinçli olarak keşfedilmeye, bütünleşmeye veya dönüştürülmeye açık yanlarını gösterir. Bu nedenle kişisel doğum haritalarında transit açılar büyük önem taşır. Aynı zamanda kişinin hayatında önemli dönüm noktaları da natal harita üzerinden görülebilir. Dolayısıyla tamamen kişisel olan doğum haritalarımız, hayatımızda hiç beklemediğimiz fırsatları bize sunabilir veya bizi farkında olmadığımız konular hakkında daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaştırabilir.

Ülkeler için doğum haritası ülkenin gideceği yönü, kadersel olarak nasıl bir yol izleyeceğini, hangi alanlarda desteklendiğini ve başarılara ulaşabileceğini, toplumsal, siyasal ve ekonomik yönden ne şekilde ilerleyeceğinin belirlenmesi açısından önem taşır. Hatta bazı politikacılar, siyasi otoriteler ve önemli iş insanları da kendi doğum haritaları üzerinden yapılan yorumlara göre adım atar.

Doğum Haritası Nasıl Çıkarılır?

Doğum haritasının hesaplanmasında en önemli kriterler kişinin doğduğu gün, saat ve doğduğu yerin coğrafi koordinasyonları. Bu üç kriter, tıpkı bir parmak izi gibi kişinin kendine has özelliklerini belirler. Sembol dilinin kullanıldığı ve belirli açıların oluşturduğu doğum haritasını hesaplamak; matematiksel ve astronomik bilgiye sahip olmayı gerektirir. Ancak günümüzde doğum haritasına kolaylıkla ulaşılabilir. Bunun için güvenilir bir site üzerinden doğum yerinizi, doğum saatinizi ve doğduğunuz günü yazmanız yeterli olur. Bu noktada önemli olan doğum haritasına ulaşmaktan ziyade onun doğru bir şekilde yorumlanması. Doğum haritanızın yorumu konusunda bu alanda uzman astrologlardan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Eğer doğum saatinizi bilmiyorsanız veya tam saatinden emin olamıyorsanız rektifikasyon adı verilen çalışma ile öğrenebilirsiniz.

Doğum haritasında temel olarak burçlar, evler ve gezegenler bulunur.

Dairesel olan grafik, dünya gibi düşünülerek ikiye bölünür ve onu ortadan ikiye bölecek şekilde yatay bir ufuk çizgisi çizilir. Bu çizgi, dünyaya bakış açımızı şekillendiren yer olarak düşünülür ve ufuk çizgisinin solunda güneşe bakan nokta yükselen burcumuzu gösterir.

Haritanın tam ortasında yuvarlak olan dünyanın etrafında zodyak çemberi adı verilen çember sayesinde de burçların hangi evlerde yer aldığı görülür. Zodyak çemberi, hayali bir çember olup başlangıç noktası koç takım yıldızı olarak alınır. Bu noktadan sonra ise her 30 derecede bir burç değiştirir ve gezegenlerin konumları buna göre hesaplanır. Astrolojideki 12 burç da tam olarak 360 derecede tamamlanmış olur. Yani doğum haritalarımızda aslında 12 burcun hepsi bir şekilde yer alır. Ancak bizim için belirleyici olan güneş, yükselen ve ay burcu. Diğer burçlardan alınan bütün etkiler, hangi evlerde konumlandırıldığına göre değişkenlik gösterir. Zodyak çemberi, saat yönünde döndüğü ve her 30 dereceye karşılık gelecek şekilde iki saatte bir burç değiştirdiği için doğum saati önemli bir gösterge olur. Zodyak çemberinin bu dönüşü sırasında doğduğunuz anın denk geldiği yer durdurulur ve doğum haritası üç boyutlu bir grafikten iki boyutlu bir grafiğe indirilerek rahat bir şekilde çıkarılır.

Natal haritada her bir burç, farklı şekillerdeki sembollerle ifade edilir ve burçların hangi derecede olduğu da kişinin doğum haritasının analizi için önem arz eder. Güney ay düğümü ve kuzey ay düğümü ise zodyak çemberi içerisinde burçların yer aldığı konumlara göre belirlenir. Kuzey ve güney ay düğümleri, astrolojide kadersel dönüm noktalarını ifade eder ve kişinin doğduğu yıl bu bilgi için önemli bir gösterge olur.

Doğum Haritası Nasıl Okunur?

Astroloji yol gösterici bir alan olduğu için doğum haritalarının okunması genelde uzman kişiler tarafından yapılır. Birtakım temel bilgilerle kişi kendi doğum haritasına bakarak güneş, yükselen, ay burcunu ve gezegenlerinin hangi evlerde konumlandığını da öğrenebilir. Ancak yıldız haritasını detaylı bir şekilde okumak, büyük bir beceri gerektirir. Bu nedenle haritada yer alan bütün transitleri, kişinin hangi gökyüzü enerjileri altında nasıl etkileneceğini, hayatı ile ilgili öngörüleri anlayabilmesi için bir uzman yardımı gerekir.

Doğum haritası, en genel anlamıyla gezegenlerin konumu ve birbirlerine yaptıkları açılar üzerinden okunur.

Bu açılar, transit adı verilen geçişleri oluşturur ve bağlantı noktaları haritanın yorumlanması için önemli olur. Doğum haritalarındaki gezegenler, kısa eksenli iç gezegenler ve uzun eksenli dış gezegenler olarak iki farklı grupta incelenir. Güneş, Ay, Merkür, Venüs ve Mars; kısa eksenli iç gezegenler olarak adlandırılırlar. Bu gezegenler günlük deneyimlerimiz ve kişiliğimiz üzerinde etkili olur. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton ise uzun eksenli dış gezegenler olarak ele alınır ve uzun vadede etki eden olayları, hayatımızın içindeki genel temaları sembolize eder. Gezegenlerin bulundukları 12 farklı ev, hangi gezegeni kendisinde misafir ediyorsa ona göre yorumlanır. Bu evlerin yorumları, hayat içindeki konumumuzu ve neler yapmamız gerektiğini anlayabilmemiz için değer taşır. İlk 6 ev -kaçıncı sırada olduklarına göre değişmekle birlikte- günlük aktiviteler, ilişkiler, ev-yuva alanları ve rutinleri sembolize eder. 7’den 12’ye kadar olan evler ise -yine kaçıncı sırada olduklarına göre değişmekle birlikte- felsefe, kalıtsal kavramlar, genetik, ruhani yatkınlıklar ve yetenekleri sembolize eder. Gezegenlerin bu evlerdeki yerleşimleri, kendi kişiliğimizin güçlü ve zayıf yönlerini belirler. Bütün bu gezegenlerin ve evlerin yorumlarında yükselen burç önemli bir kriter olur ve astrologlar, yükselen burcu doğum haritasının mimarı olarak adlandırırlar.

Natal haritada sadece evler değil, gezegenlerin de her birinin sembolü ve ifade ettiği anlamlar var. Her gezegenin bulunduğu burcun özellikleri hayatımıza o noktalarda etki eder.

Örneğin; Güneş kimliğimizi, ego ve irademizi temsil eder. Güneş gezegeniniz aslan burcunda ise yani Güneş burcunuz aslan ise ego ve irade konularda o burcun özelliklerini taşırsınız. Ay burcumuz ya da gezegen olarak Ay’ın bulunduğu konumlar; iç benliğimizi, duygularımızı ve hislerimizi anlamlandırır. Ay burcunuz Koç ise iç benliğiniz o burcun özelliklerine göre şekillenir. Yükselen burçların bulunduğu evler de önemli etkiler barındırır. Merkür gezegeni seyahatleri, iletişim kurma biçimimizi ve kendimizi ifade edişimizi sembolize eder. Venüs hem aşk ve güzellik hem ilişkilerimizi ve paramızı nasıl yönettiğimiz konusunda etkili olur. Mars yönetici bir konumda yer alır. Hayatımızdaki aksiyon alma konusunu, tartışmalara girme veya ondan kaçınma durumumuzu, krizleri veya fırsatları gündeme getirir. Jüpiter; şans gezegeni olarak bilinir ve daha çok maneviyatımızı, ruhani yönümüzü tanımlar. Satürn hayattaki mücadelelerimiz ve yaşam düzenimizle ilgili konulara etki eder. Uranüs değişim ve dönüşümlerle içimizdeki başkaldırı eğilimlerini dışa vurur. Neptün duygular, kafa karışıklıkları ve hisleri; Plüton ise duygularımızın dönüşümünü ve korkularımızı simgeler.

Ancak bütün bu gezegenlerin tek bir anlamı ve amacı olmaz. Gezegenler haritadaki konumlarına göre anlamlandırılır ve etkileri kişilere göre değişir.

Daha Fazla İçerik
pembe kuvars
Pembe Kuvars Taşı Nedir, Faydaları Nelerdir?