burçların elementleri
Johny Goerend

Burçların Elementleri

Var oluşu sorgulayan pek çok kadim felsefe, evrenin dört elementin enerjisiyle yaratıldığını söylüyor: Ateş, hava, su ve toprak. Yoga felsefesinde bu dört elementin, boşluğun yapısını oluşturan beşinci bir elementten (ether) çıktığı kabul ediliyor. Elementlerin enerjisi, evrendeki her şey gibi insanın yaşam enerjisini (prana), davranışlarını ve dolayısıyla sosyal yaşamını da şekillendiriyor. Gökyüzündeki cisimlerin ve hareketliliğin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini inceleyen astroloji de evrendeki yaşam gücünü dört ana elementle ilişkilendiren ilimlerden biri.

Astroloji, gök hareketliliğinin insanlardaki etkilerini zodyak üzerindeki 12 burç ile açıklıyor. Bu 12 burcun her biri, sahip olduğu niteliklere göre dört ana element grubundan birine dahil. Sıcak, soğuk, kuru veya nemli olarak tanımlanan dört element; bünyelerindeki burçların karakteristik yapısını belirliyor. Burcumuzun genel özelliklerini ve üzerimizdeki enerjisini anlayabilmek için hangi element grubuna dahil olduğunu da bilmeliyiz. Ayrıca burç elementlerinin ayırt edici özelliklerini tanıdıkça hangi elementin üzerimizde daha baskın etkilere sahip olduğunu bilebilir ve bunu yaşam enerjimizi dengelemek için kullanabiliriz.

Hangi Burç Hangi Elemente Dahil?

Elementlerin evrendeki var olma biçimleri, insanlardaki etkileriyle de doğrudan ilişkili. Ateş burçlarının sıcakkanlılığı ya da toprak burçlarının sabit oluşu, değişime direnç göstermesi buna örnek gösterilebilir. Kendimizi daha iyi tanıyabilmek ve enerji dengemizi koruyabilmek için element gruplarını tanımamız gerekir. Elementler doğada gösterdikleri sıcak, soğuk, kuru ve nemli niteliklerle birbirinden ayrılır. Sıcak elementler; hareketli, yayılmaya meyilli, aktif karakterli olur. Soğuk elementler ise aksine hareketsiz ve içe doğru yoğunlaşan davranışlar gösterir. Esnemeyen, katı, sabit karakterli elementler kuru nitelikli olarak tanımlanır. Akışkan, yumuşak, birleştirici durumdakiler ise nemli niteliktedir. Element niteliklerinin burçlar üzerindeki yansımalarını incelemeye başlamadan önce 12 burcun element gruplarındaki dağılımına göz atabiliriz.

Hava elementi

İkizler, Terazi, Kova

Toprak elementi

Boğa, Başak, Oğlak

Su elementi

Akrep, Yengeç, Balık

Ateş elementi

Koç, Aslan, Yay

Hava Elementi Burçları ve Özellikleri

Hava, sıcak ve nemli bir element. Dolayısıyla hem hareketli, yayılmaya meyilli hem de yumuşak ve birleştirici bir karaktere sahip. Hava elementi grubuna dahil olan İkizler, Terazi ve Kova da sınırları sevmeyen, dışa dönük, sosyal karakterde burçlar. Havanın özgürce yayılan ve birleştirip kucaklayan kişiliğini doğrudan alırlar. Bu üç burcu taşıyan insanlar; entelektüel, mantıklı ve objektif bir kişiliğe sahip olur. Zihinleri güçlü ve yaratıcıdır. Yeniliklere açık olurlar; öğrenmeyi, keşfetmeyi çok severler. Çabuk öğrenir, geliştirir ve sosyal kişilikleri sayesinde öğrendikleri her şeyi paylaşırlar. Kendilerini çok iyi ifade edebilirler, iletişim becerileri çok iyidir. Kendi içlerinde soyut ve sınırsız bir dünya yaratıp orada yaşamayı çok severler.

Hava elementinin enerjisi arttığında zihinde ütopik düşünceler oluşmaya başlayabilir. Bu durumda hava grubu burçları, normalin üstünde sosyalleşir ve ilişkilerinin sınırlarını görememeye başlayabilir. Enerji azaldığında ise yine gerçeklikten uzaklaşacakları için olayları algılayıp yorumlamakta zorlanabilirler. Dengeyi sağlayabilmek içinse elementin bedenimizdeki merkezini bilmek gerekir. Hava elementi, insanda nefes ile ilgili olduğu için dengelemenin yolu da nefes pratiklerinden geçer. Ayrıca gürültüden, stresten ve heyecandan da uzaklaşmanız gerekir. Yogayı ve pranayama pratiklerini rutin hayatınızın bir parçası hâline getirdiğinizde baskın elementinizin dengesini de sağlayabilir ve koruyabilirsiniz. Açık havada hafif tempolu yürüyüşler yapmak, meditasyona vakit ayırmak, yaşam alanlarınızı mavinin dinlendirici tonlarıyla renklendirmek ve yastığınıza birkaç damla lavanta yağı damlatmak da size yardımcı olur.

Toprak Elementi Burçları ve Özellikleri

Toprak, havanın tam aksine soğuk ve kuru bir element. Boğa, Başak ve Oğlak burçları toprak grubunda yer alır ve tıpkı toprak gibi hayata sımsıkı bağlı, ayakları yere basan, verimli bir karakter yaratırlar. Sakin ve sabırlı olan toprak grubu burçları; mesleki kariyerleri boyunca çalışkan, azimli, kararlı bir imaj çizer. Somut olana tutunur, hayatları boyunca gerçekçi olur ve olumsuzluklara karşı dayanıklı bir tutum sergilerler. Kendilerini güvende hissedebilmek için daha planlı yaşar, detaycı davranırlar. Onlara güven veren kişi, mekân ve şehirlere bağlılık gösterirler.

Toprak elementi fazlalığında bağlılık ve sabitlikle ilgili davranışlar aşırı bir hâl almaya başlayabilir. Bu durumda aidiyet duygusunu çok yoğun yaşayan toprak burçları, dışarıya tamamen kapanabilir ya da olaylara çok dar bir pencereden bakmaya başlayabilir. Toprak elementinin enerjisi azaldığında ise tam aksine aileye, topluma, hatta dünyaya ait olma duyguları zayıflayabilir. Bir boşluk ve anlamsızlık hissi oluştuğu için kişi; sağlığına, bakımına, sorumluluklarına yeterince özen gösteremeyebilir. Dengeyi sağlayabilmek içinse elementin doğada var olan formuna yönelmelisiniz. Toprak üzerinde yalınayak yürüyebilir, saksıdaki çiçeklerinizin toprağını değiştirebilir, bahçenizle ilgilenebilirsiniz. Doğayla iç içe geçireceğiniz her an, toprak dengenizi bulmanıza yardımcı olur. Ayrıca yoga asanaları da enerjinizi dengelemekte faydalı olacaktır.

Su Elementi Burçları ve Özellikleri

Su, soğuk ve nemli bir element. Soğuk elementlerin içe dönüklüğü ve nemli elementlerin yumuşaklığı aynı anda görülebiliyor su grubu burçlarında. Bu grupta yer alan Akrep, Yengeç ve Balık burçları, tıpkı denizler gibi derin ve gizemlidir. İçlerinde dışarıdan kolayca görünemeyecek bir dünya taşır ve genelde orada yaşarlar. Bu yüzden daha soyut ve duygusal yaklaşırlar hayata. Duyarlı, empati özellikleri güçlü bireyler olan su elementi burçları; ailelerine ve sevdiklerine de sıkı sıkıya bağlıdır. Tıpkı su gibi içinde bulundukları her ilişkinin biçimini alır ve kolay uyumlanırlar. Sadakat ve tutkuyu gerçekten çok yoğun yaşayıp hissettirebilirler. Hayal güçleri yüksek olduğu için sanata merak duyarlar. Sezgileri şaşırtıcı derecede güçlüdür, çevrelerindeki enerjileri kolayca kendi üstlerine çekebilir ve bazen bundan olumsuz etkilenebilirler.

Su elementi fazlalığında gerçekliği ve mantığı reddedip tamamen duygularınızla hareket etmeye başlayabilirsiniz. Derin tutkular, güçlü bağlar kurduğunuz için hayatınız zorlaşabilir. Azaldığında ise anlamı tamamen içinizdeki dünyada aramaya başlayabilir, yalnızlaşabilirsiniz. İfade edemediğiniz duyguların yoğunluğu artıp sizin için yorucu olmaya başlayabilir. Su dengesini sağlayabilmek için duygularınızı mantık süzgecinden geçirmeye çalışıp olabildiğince serbest bırakmalısınız. Su gibi akıp giden, özgürce ifade edilen duygular; sizi daha iyi hissettirecektir. Ayrıca bedeninizin susuz kalmadığından emin olmak için bolca su içmeli ve fiziksel toksinlerden arınmalısınız. Her yeni güne, geceden bakır bir kap içerisinde başucunuza koyup dinlendirdiğiniz suyu içerek başlayabilirsiniz. Suda vakit geçirmek, düzenli rutinlerle yüzünüzü yıkamak da su dengesini bulmanıza yardımcı olabilir.

Ateş Elementi Burçları ve Özellikleri

Ateş, sıcak ve kuru bir element. Koç, Arslan ve Yay burçları; tıpkı ateş gibi sıcak ve aktif bir karakter sergiler. Öz güveni yüksek, sosyal ve enerjik kişiler olan ateş burçlarının toplulukları yönetme güdüleri de çok güçlüdür. Hayatın içinde olmayı sever, yenilikten heyecan duyarlar. Maceraya, adrenaline, risk ve sorumluluk almaya bayılırlar. Çok kolay korku duymaz, olayların ve durumların üzerine gidip savaşmak isterler. Dürüst, açık ve adil davranmaya meyilli olurlar. Aşk, ateş burçları için muhteşem bir deneyimdir. Bütün tutkuları ve ihtiraslarıyla kapılırlar.

Ateş elementinin enerjisi yoğunlaştığında kişilerde fazla benmerkezci, sabırsız ve agresif tutumlar gözlemlenebilir. Enerji dengenin altında kaldığında ise öz güven eksiklikleri, korku ve başarısızlık hisleri artabilir. Ateş elementini dengelemek için diğer tüm element dengesizliklerinde olduğu gibi ateşin kendisine odaklanmanız gerekir. Bir kamp ateşi etrafında vakit geçirmek, evinizde mum yakmak, kırmızı ve turuncu tonlarda dekoratif eşyalar kullanmak size kendinizi daha iyi hissettirebilir. Ayrıca ateş enerjisini dengelemek için tempolu yürüyüşlere, koşulara, yoğun efor gerektiren sporlara vakit ayırabilirsiniz. Savaş sanatları ve yogayı bir araya getiren “budokon” da ateş dengesi için iyi bir alternatif.

Daha Fazla İçerik
Uykunun Beden ve Zihin Üzerindeki Etkileri