ses terapisi

Binlerce Yıllık Kadim Şifa Tekniği; Ses Terapisi Nedir?

Evrendeki her şeyin bir toz bulutu bile değilken tek bir sesin eşsiz titreşimiyle hayat bulduğu sırrına sahip, kadim bir öğreti olan Ayurveda’ya göre evren, var oluşunda saf bilinç halindeydi. Bu saf bilinç hali, sessizliğin sesi (Aum) ile katmanlara dönüşmeye başladı. Dolayısıyla evrende varlık bulan her şey, özünde titreşimler ve sesler barındırıyor. Ses ve titreşimlerin bir aradaki uyumu ve dengesi, evrendeki uyumu ve dengeyi de doğrudan etkiliyor. Bu yüzden sesler ve titreşimler; yüzyıllardır ruh, beden ve zihin arasındaki bütünsel şifaya giden bir yol olarak görülüyor. Kadim bir şifa tekniği olan ses terapileri de sesin nasıl kullanılacağını ve nasıl şifa getireceğini bilen uzmanlar tarafından uygulanıyor.

Ses Terapisi (Sound Healing) Nedir?

Ses, binlerce yıldan bu yana bir şifa aracı olarak dinleyicide belirli ruh hallerinin yaratımı için kullanılmış. Ayurveda gibi Vedik kadim öğretiler, evrendeki her şeyin ses ve titreşimden oluştuğunu söyler. Vedik kültüre göre evrenin, evrendeki varlıkların ve kendisinin sesine ve titreşimine uyum sağlamış olan birey, dengeye kavuşur. Kadim öğretilerde uygulanmaya başlanmış olan ses terapisi ise sesin şifa veren özelliğinden hareketle fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan bütünsel sağlık dengesini sağlamak için uygulanan bir terapi yöntemi.

Ses terapisinde, kullanılan frekanslar ile beyin dalgalarının senkronize olması amaçlanır. Ancak terapinin kapsamı sadece beyin dalgalarının senkronize edilmesinden ibaret değil; enerji kanallarındaki tıkanıklıkların açılmasına ve çakra dengesinin sağlanmasına da katkı sağlar.

Ses terapisi, fiziksel ya da zihinsel bedende var olan rahatsızlıkların giderilmesine de yardımcı olur. Vedik öğretiler; var oluşa daima bütünsel bir yaklaşımla bakar. Zihin, fizik ve ruhun bir bütün ve tüm sistemlerin birbirine bağlı olduğunu ifade eder. Bedende var olan rahatsızlık, ruhu ve zihni de etkiler. Zihinde var olan travmalar, fizik bedende dengesizlikler sonucu oluşabilecek rahatsızlıkları tetikler. Ses terapisi de bu noktada fizik, zihin ve ruh bedenimizi kapsayarak şifalandırmayı sağlar.

Bir şifa aracı olarak seslerin kullanımı, birçok rahatsızlığın tedavisinde fayda sağlayabilir. Özellikle depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete gibi psikiyatrik rahatsızlıkların ve semptomlarının hafiflemesi için destekleyici olabilir. Stresi azaltmaya, ani ruh hali değişimlerini dengelemeye, öğrenme güçlüğünü aşmaya, ağrı yönetimini sağlamaya, kolesterol seviyelerini ve kan basıncını düşürmeye, kalp hastalıkları riskini azalmaya ve uyku problemlerini iyileştirmeye yardımcı olur.

Ses Terapisi Egzersizleri

Ses terapisi, bireysel olarak belirli yöntemlerle uygulanabileceği gibi ses terapistleri eşliğinde de yapılabilir. Sesin şifasından yararlanabilmek adına uygulanabilecek bazı yöntemler bulunur. Düşünceler ve eylemler de dahil olmak üzere evrendeki her şey içinde titreşim barındırır. Olumsuz ruh halleri, bedende olumsuz titreşimler oluşmasına sebep olabilir. Olumsuz titreşimler ise bedeni dengesizleştirerek bütüncül sağlığı bozup hastalıkların oluşmasına sebep olabilir.

Sesin şifasından yararlanabilmek için bireylerin öncelikli olarak olumsuz titreşimlere sebep olan düşüncelerini fark etmesi, bu düşüncelerini dönüştürerek sakin ve iyileştirici düşüncelere yönelmesi oldukça önemli. Zihin sakinleştikçe fiziksel beden de sakinleşmeye ve şifalanmaya başlar. Zihni yavaşlatabilmek ve iyileşmesini sağlayabilmek adına doğada var olan sesler dinlenebilir.

Kuşların ötüşü, esen rüzgarla birlikte salınmaya başlayan ağaçlardaki yaprakların sesi ya da yağmur damlalarının yüzeyde bıraktığı tınıya kulak verebilirsiniz. Doğada var olan seslere kulak vermek, doğanın eşsiz akışına şahit olarak zihnin yatışmasına katkı sağlayabilir.

Yaşam alanınızı seslerle şifalandırarak zihninizdeki kaotik yapıyı dinginleştirebilirsiniz. Bulunduğunuz alanlarda saat yönünde yürüyerek OM mantrasını söyleyebilirsiniz. Gong ya da Tibet kasesi çalarak evin içindeki nesnelerin titreşimini uyumlu hale getirebilirsiniz. Bireysel olarak uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise sessiz bir ortamda oturup içinizden ya da yüksek sesle bazı harfleri tekrarlamak olabilir. Ses terapisinde ünlü harfler, tekrarlandığında sesin yönlendirildiği alana temas ederek o alandaki nesnelerin titreşimini uyumlu hale getirir. Bu harfler ise “a, e, o ve u” sesleri olarak bilinir. Bu sesli harfleri içinizden tekrarlayabilir ya da yüksek sesle uzatarak söyleyebilirsiniz. Fizyolojideki dengesizlikleri gidermek içinse bazı ünsüz harfler kullanılır. Sinüsler için “m” sesi tekrar edilir. Akciğer ve kalın bağırsaklar için “s” kullanılır. Bu yöntem için ses terapisti uzmanlarından yardım alabilirsiniz.

Ses terapistlerinin uyguladığı bir diğer yöntem, ses çatallarıyla yapılan terapi yöntemi. Bu yöntemde bedene titreşimler gönderebilmek için titreşimli ses çatalları kullanılır. Akupunktur ile benzer şekilde çalıştığı söylenebilir. Ancak bu yöntemde iğneler yerine ses frekansları kullanılarak beden uyarılır. Ses çatalları dışında gong veya Tibet kaseleri de kullanılabilir.

Sadece bir kaç dakika kendinize zaman ayırarak, yaptığınız işi daha efektif yapmak, duygu durumunuzu dengelemek, topraklanmak ve zihninizi berraklaştırmak için ses terapisti Merdol Can Dinçer eşliğinde bu çalışmayı Spotify ve Youtube üzerinden deneyebilirsiniz.

Tibet kaseleri için ”Tibet Çanağı Nedir ve Nasıl Kullanılır? yazımızı inceleyebilirsiniz.

Uygulayıcılar, bu ses terapisi teknikleri ile terapi uygularken katılımcı olan birey, bedenini pasif bırakacak şekilde uzanır. Bu sayede sesler, bedenin her noktasına ulaşır. Belli araçlar yardımıyla yapılan çalışmalar haricinde bireylerin günlük yaşamlarında yukarıda yer alan ses egzersizlerini uygulaması da dengede kalabilmeleri ve farkındalıklarını geliştirmeleri açısından destekleyici olabilir.

Bedendeki enerji merkezleri olan çakraların da kendine ait sesleri bulunur. Çakralardaki blokajların kaldırılabilmesi için birçok yöntem kullanılabilir. Çakra seslerini kullanmak da bunlardan bir tanesi. Çakralara özel belirlenmiş sesler tekrarlandığında enerji kanallarındaki tıkanıklıklar açılır ve çakralar dengelenir. Bu sesler ise şunlardır: Kök çakra için LAM, sakral çakra için VAM, manipura çakra için RAM, kalp çakrası için YAM, boğaz çakrası için HAM, üçüncü göz çakrası için KSHAM (KŞAM) ve taç çakra için OM mantrası. Çakra mantraları, kök çakradan başlayıp taç çakraya kadar birkaç sefer tekrarla söylenerek tamamlanabilir. Titreşimlerini hissederek çakraların dengelendiğini, bir uyum sakladığınızı hissedebilirsiniz. Ayrıca titreşimlerin şifasından faydalanmak için tekrarlayabileceğiniz Gayatri mantra, Ong Namo ve Ra Ma Da Sa gibi farklı mantralar da bulunuyor. Mantralar, çeşitli meditasyonlar sırasında düzenli bir rutin içerisinde tekrarlanabilir. Bu meditasyonlar sırasında bir ses terapistinden de destek alınabilir.

Ses Terapisi Nasıl Yapılır?

Ses terapileri; genellikle ses terapistleri eşliğinde müzik dinleyerek, müziğe eşlik ederken şarkı söyleyerek, müziğin ritmine göre hareket ederek, meditasyon yaparak ya da bir enstrüman çalarak yapılır. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedenin bir bütün olarak iyileşmesi adına sesin titreşiminden yararlanılır. Ses terapisi yöntemleri; Tibet kaselerinin ya da gong araçlarının çalınması, rezonans ses terapisi, seslerin ya da ses çatalların kullanılması gibi yöntemleri kapsar. Hangi yöntemin uygulanacağı, ne tür bir iyileşmeye ihtiyaç olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca baskın doshaya uygun müzikler dinlenerek de bütünsel denge desteklenebilir. Vata doshalar; sakinleştiren ve yavaş bir tempoya sahip klasik müzikler, Gregoryen ilahiler ya da new age parçalar dinleyebilir. Pittalar; serin ve orta tempolu Mozart tarzı klasik besteler, cool jazz, yağmur ve dalga gibi doğaya ait sesleri dinleyebilir. Kaphalar ise canlandırıcı özelliğe sahip yüksek tempolu rock & roll, pop ve rap tarzı müzikler ya da vurmalı çalgıların kullanıldığı parçaları dinleyebilir.

Daha Fazla İçerik
Yama’ların Beşincisi Aparigraha: Biriktirmeme ve Sadeleşme Yasası