astrolojinin alt dalları
eberhard grossgasteiger

Astrolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Son zamanlarda sıklıkla konuşulan Güneş ve Ay burcu, yükselen burç, Merkür retrosu gibi terimler sayesinde astroloji ilmini daha çok merak etmeye başlamış olabilirsiniz. Astroloji; doğum haritasına, yaşadığınız anın haritasına, gezegenlerin açılarına ve evlerinin bulundukları konumlara göre yorumlanabilen kadim bir ilim. Astrolojik olayların yol açtığı etkilerin hayatta karşılık bulduğunu görmek ise büyüleyici. Peki, astrolojinin ne olduğunu ve alt dallarını hiç merak ettiniz mi?

Astroloji Nedir?

Astroloji, Eski Yunancada yıldız anlamına gelen “astro” ve mantık, akıl yürütme manasındaki “loji” kelimelerinden oluşur. Astronomik göstergeler ile insan yaşamı ve dünyasal yaşam arasında bağlantı kurar. Güneş’in, Ay’ın, gezegenlerin konumlarına göre matematiksel hesaplamalar yapıp açıları da göz önünde bulundurarak gökyüzünün yeryüzüne yansıma biçimini inceler. Daha geniş bir tanımla gökyüzündeki cisimlerin hareketlerinin gezegen yaşamına etkilerini ele alır. Doğum haritası veya yıldız haritası gibi kişisel alanlar üzerine odaklanabileceği gibi sağlık, ekonomi, politika, tarih veya kolektif olaylar gibi konular hakkında da bilgi verir. Bu nedenle astroloji, ilgilendiği alana göre farklı alt dallara ayrılır.

Astrolojinin Tarihi 

Astrolojinin tarihi, temelde insanlığın başlangıcından bu yana gökyüzüne duyulan meraka dayanır. Astroloji; varoluşun sebebini anlamaya çalıştığımız ve kendimize bir kimlikle yer bulmak istediğimiz evrende Ay, Güneş ve gezegenlerle bizim için bir yol gösterici olur. 

İlkel toplumlar; önce zamanı ölçmek için astrolojiden yararlanmışlar ve henüz yazı keşfedilmemişken Ay’ın fazlarını duvarlara, taşlara, kemiklere ve boynuzlara çizdiler. Mevsimleri anlamak içinse Güneş’in hareketlerini takip ettiler. Böylece zamanla birçok işlerini Ay ve Güneş takvimine göre yapmaya başladılar. Sonrasında dinsel ritüellerle göklerden edindikleri bilgileri iç içe geçirerek kendi yaşamlarına dahil ettiler. Gökyüzündeki hareketliliğin yeryüzünü etkilediği düşüncesi ile gök cisimlerini tanrı olarak gördüler.

Yazının keşfiyle Babil astrolojisinden başlayarak sırayla Helenistik astroloji, Çin astrolojisi ve Batı astrolojisi şekillenmeye başladı ve oradan günümüze kadar uzandı. Astroloji ve tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız “Astroloji Nedir?”  adlı içeriğimizi okuyabilirsiniz. 

Astroloji ve Alt Dalları 

Daha önce de belirttiğimiz gibi ezoterik ve okült bir ilim olan astroloji farklı alt dallara ayrılıyor. Bu alanlar, astrologlar tarafından konularına göre ayrı ayrı incelenerek oluşturuluyor. Her bir alt dalın temsil ettiği gezegene, doğum haritalarında o gezegenlerin bulunduğu evlere, diğer gezegenlerle yaptığı transit açılara ve elbette diğer astrolojik göstergelere göre kişinin hayatının farklı olaylardan nasıl etkilenebileceği yorumlanıyor. 

Sağlık Astrolojisi

Medikal astroloji olarak da adlandırılan bu dalda tıp biliminin babası sayılan Hipokrat’ın görüşleri temel alınıyor. Hipokrat’a göre astroloji bilmeyen hekimin kendine hekim demeye bile hakkı yok. Elbette bu yorum biraz abartılı olsa da medikal astrolojinin insanlara bazı konularda yardımcı olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü sağlık astrolojisinde kişinin doğum haritası analiz edilerek bedeninin güçlü ve zayıf yönleri ile hastalıklara yatkınlık durumu anlaşılabiliyor.

Bir kişinin sağlık haritası yorumlanırken Güneş, Ay ve yükselen burcu baz alınıyor. Astrologlar, doğum haritasında bulunan her bir gezegenin temsil ettiği alanları inceleyerek bu gezegenlerin konumlarına göre kişinin sağlığı konusunda öngörülerde bulunabiliyorlar. Çünkü astrolojide her bir gezegen, farklı bir sistemi veya organı temsil ediyor. Örneğin; Merkür; sinir sistemini, hareket ve solunum organlarını temsil ediyor. Jüpiter ise karaciğer, kan damarları ve hormonlarla ilişkilendiriliyor. 

Sağlık astrolojisinde Güneş, Ay ve yükselen burcunun etkileri de burçların temsil ettikleri organlara göre yorumlanıyor. 

 • Koç burcu: baş
 • Boğa burcu: boyun
 • İkizler burcu: omuzlar
 • Akrep burcu: cinsel organlar
 • Yengeç burcu: göğüs
 • Aslan burcu: kalp 
 • Başak burcu: mide
 • Terazi burcu: pelvis
 • Akrep burcu: cinsel uzuvlar
 • Yay burcu: kalça
 • Oğlak burcu: dizler
 • Kova burcu: alt bacaklar
 • Balık burcu: ayaklar 

Finansal Astroloji 

Para, teknolojik gelişmeler, NFT’ler, kripto para ve döviz kurları gibi konularla yakından ilgilenen finansal astroloji; özellikle kurumsal şirketlerin oldukça faydalandığı bir alan. Ancak finansal astroloji diğer dallardan farklı olarak daha fazla uzmanlık gerektiriyor. Bu alanla ilgilenen astrologlar, genel anlamda astrolojik olaylara veya kişinin doğum haritasındaki etkilere göre yatırım tavsiyesi verebiliyorlar. Aynı zamanda tutulma, yeni ay veya dolunay gibi diğer astrolojik olaylar sonucunda hangi para biriminin değer kazanacağını veya kaybedeceğini söyleyebiliyorlar. Bunun yanı sıra savaşlar, iç karışıklıklar, politika gibi ekonomiyi doğrudan etkileyebilecek durumlar için de öngörülerde bulunabiliyorlar.

Seçim Astrolojisi

Astrolojinin en eski dallarından biri olan seçim astrolojisi, hayatımızı etkileyen önemli olayların ve dönüm noktalarının doğum haritaları üzerine yoğunlaşıyor. Yaşadığımız tüm olayların birer doğum haritası var ve bu haritaların anlık enerjileri bizim seçimlerimizi etkileyebiliyor. Dolayısıyla seçim astrolojisini, alacağımız kararlar hakkında yol gösterici olarak kullanabiliriz. Örneğin; yeni bir işe başlamak, evlenmek, yeni bir projeye adım atmak veya girişimde bulunmak, işten ayrılmak, şehir değiştirmek gibi önemli kararları alırken bu alandan faydalanabiliriz.

Bu noktada şunu unutmamamız gerekiyor: Astroloji hiçbir zaman kesinlik belirtmez. Sadece olasılıklar hakkında sizi bilgilendirebilir ve yapacağınız seçimlerin nasıl sonuçlanabileceği konusunda öngörülerde bulunarak karar vermenizi kolaylaştırabilir. 

Mundane Astroloji

Bu astroloji dalı, diğer dallardan farklı olarak ülkelerin doğum haritalarıyla ilgileniyor. Mundane astroloji, bu doğum haritaları aracılığıyla muhtemel siyasi ve toplumsal olaylar, doğal afetler, ekonomik durumlar, salgınlar, savaş veya krizler gibi durumları öngörmek için kullanılıyor. Bununla birlikte ülkelerin yöneticileri, yönetim biçimleri, seçimler veya halkı etkileyen durumlar; mundane astrolojinin verileriyle yorumlanabiliyor. 

Horary (Soru) Astroloji

En eski ve kadim tekniklerden biri olan horary astroloji, kişinin soru sorduğu anın haritasına göre yorumlanıyor. Bunun için diğer astroloji dallarında olduğu gibi doğum yeri ya da saati bilgisine gerek yok. Ancak soruların “evet” ya da “hayır” şeklinde cevap verilebilecek nitelikte olması önemli çünkü açık uçlu sorular horary astrolojiye uygun değil. Örneğin, “Bu iş teklifini kabul etmek benim için faydalı olacak mı?” gibi bir soru kolaylıkla cevaplanabilir. Ancak “Hangi mesleği seçmeliyim?” şeklindeki bir soru, doğum haritasındaki potansiyellerle yakından ilişkili olduğu için farklı bir alana giriyor. 

Astrobiyoloji

Astrobiyoloji, Dünya üzerindeki canlı yaşamını ve yaşam koşullarını araştırıyor. Dünya’daki yaşam üzerinden elde ettiği verileri diğer gezegenlerinki ile karşılaştırıyor ve hangi gezegenlerin yaşanabilir olduğuna dair veriler sunuyor. Multidisipliner bir alan olduğu için sadece astrolojiyle değil; aynı zamanda kimya, fizik, biyoloji, jeoloji, astronomi ve paleontoloji gibi dallarla da yakından ilgileniyor. Bu alanla ilgilenenler, bilim insanı olarak adlandırılıyor ve “astrobiyolog” unvanını alıyor. 

İlişki Astrolojisi: Sinastri 

En çok merak edilen astroloji dallarından biri olan sinastri yani ilişki astrolojisi, partnerler arasındaki uyumu inceliyor. İki partnerin doğum haritalarının birlikte incelendiği harita, sinastri haritası olarak adlandırılıyor. Sadece Güneş burcu üzerinden ilişki uyumu konusunda yorum yapmak yüzeysel olacağı için sinastri haritasında partnerlerin Ay ve yükselen burcu ile doğum haritalarındaki gezegenlerin konumları da değerlendiriliyor. Buna göre ilişkinin hangi konularda iyi gidebileceği ve hangi konularda uyumsuz ilerleyebileceği hakkında fikir edinmek mümkün oluyor.

Sinastri, bir ilişkinin ne zaman başlayacağı ya da biteceği hakkında kesin hükümler veremese de bu ilişkinin gidebileceği yön hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayabiliyor. Partnerler, ilişki astrolojisi sayesinde neye dikkat etmeleri gerektiğini öğrenebiliyor ve daha uyumlu bir ilişki içinde olabiliyor. Sinastri; sadece aşk, flört veya evlilik için değil; aynı zamanda ortaklık ve arkadaşlık gibi ilişkiler için de kullanılabiliyor.

Etkilerini hayatın her alanında gördüğümüz astroloji, alt dalları ile yaşamın derinlerine inerek yol gösterici olmaya devam ediyor. Eğer astroloji konusunda destek almak isterseniz ilgi duyduğunuz ya da merak ettiğiniz konuların alanlarına göre uzman astrologlara danışabilirsiniz. 

Daha Fazla İçerik
asana nedir
Asana Nedir?